Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/RPOWŁ Zakup autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami plug-in.

Deadlines:
Published : 11-06-2021 14:00:00
Placing offers : 10-08-2021 21:25:00
Offers opening : 10-08-2021 21:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający wymaga prowadzenia komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ wraz z załącznikami.zip zip 5087.35 2021-06-11 14:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS112-295009-pl.pdf pdf 146.48 2021-06-11 14:00:00 Proceeding
2021-OJS117-308568-pl-1.pdf pdf 85.05 2021-06-18 14:54:29 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 563.59 2021-06-18 14:54:29 Public message
Wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 530.37 2021-06-23 21:13:32 Public message
Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ.pdf pdf 519.27 2021-06-24 22:23:21 Public message
Wyjaśnienie nr 3 SWZ.pdf pdf 193.13 2021-07-01 18:47:41 Public message
Wyjaśnienie nr 4 treści SWZ.pdf pdf 534.58 2021-07-05 22:08:02 Public message
Wyjaśnienia nr 14 treści SWZ.pdf pdf 739.57 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 5 treści SWZ.pdf pdf 373.67 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 6 treści SWZ.pdf pdf 141.9 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 7 treści SWZ.pdf pdf 243.02 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 8 treści SWZ.pdf pdf 253.99 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 9 treści SWZ.pdf pdf 142.72 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 10 treści SWZ.pdf pdf 241.92 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 11 treści SWZ.pdf pdf 183.09 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 12 treści SWZ.pdf pdf 165.37 2021-07-08 22:37:42 Public message
Wyjaśnienie nr 13 treści SWZ.pdf pdf 209.69 2021-07-08 22:37:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2021-OJS133-354926-pl.pdf pdf 67.25 2021-07-13 18:59:47 Public message
Zmiana nr 2 treści SWZ.pdf pdf 863.03 2021-07-13 18:59:47 Public message
Wyjaśnienia nr 15 treści SWZ.pdf pdf 663.68 2021-07-14 20:51:05 Public message
Wyjaśnienie nr 16 treści SWZ.pdf pdf 580.98 2021-07-22 22:55:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2021-OJS144-384134-pl.pdf pdf 73.56 2021-07-28 13:41:43 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 774.22 2021-07-28 13:41:43 Public message
Zalącznik nr 6 do zmiany SWZ_Załącznik nr 6 do SWZ opis oferowanych autobusów.doc doc 162 2021-07-28 13:41:43 Public message
Załacznik nr 1 do zmiany SWZ_Załącznik nr 1. do SWZ_Formularz ofertowy.DOC DOC 184.5 2021-07-28 13:41:43 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ_Załącznik nr 2 d oSWZ_JEDZ.pdf pdf 85.72 2021-07-28 13:41:43 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ_Załącznik nr 2 do SWZ_JEDZ.xml xml 118.69 2021-07-28 13:41:43 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ_Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy.doc doc 266 2021-07-28 13:41:43 Public message
Załącznik nr 4 do zmiany SWZ_Załacznik nr 4 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusy EV12.doc doc 479.5 2021-07-28 13:41:43 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ_Załącznik nr 5 do SWZ_ Szczegółowe wymagania Ładowarki PLUG-IN.doc doc 255 2021-07-28 13:41:43 Public message
Załącznik nr 7 do zmiany SWZ_Załącznik nr 7 do SWZ opis oferowanych ładowarek.doc doc 137 2021-07-28 13:41:43 Public message
Wyjaśnienie nr 17 treści SWZ.pdf pdf 876.48 2021-07-28 13:44:48 Public message
Wyjaśnienie nr 18 treści SWZ.pdf pdf 521.42 2021-08-05 21:34:13 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 527.01 2021-08-10 21:03:52 Public message

Announcements

2021-08-10 21:25 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-10 21:03 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje o dokonaniu unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-05 21:34 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnień SWZ.

Wyjaśnienie nr 18 t [...].pdf

2021-07-28 13:44 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnień SWZ.

Wyjaśnienie nr 17 tr [...].pdf

2021-07-28 13:41 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu zmiany SWZ oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Zalącznik nr 6 do zm [...].doc

Załacznik nr 1 do zm [...].DOC

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xml

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Załącznik nr 4 do zm [...].doc

Załącznik nr 5 do SW [...].doc

Załącznik nr 7 do zm [...].doc

2021-07-22 22:55 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnień SWZ.

Wyjaśnienie nr 16 tr [...].pdf

2021-07-14 20:51 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnień SWZ.

Wyjaśnienia nr 15 tr [...].pdf

2021-07-13 18:59 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu zmiany SWZ oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana nr 2 treści S [...].pdf

2021-07-08 22:37 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnień SWZ.

Wyjaśnienia nr 14 tr [...].pdf

Wyjaśnienie nr 5 tre [...].pdf

Wyjaśnienie nr 6 tre [...].pdf

Wyjaśnienie nr 7 tre [...].pdf

Wyjaśnienie nr 8 tre [...].pdf

Wyjaśnienie nr 9 tre [...].pdf

Wyjaśnienie nr 10 tr [...].pdf

Wyjaśnienie nr 11 tr [...].pdf

Wyjaśnienie nr 12 tr [...].pdf

Wyjaśnienie nr 13 tr [...].pdf

2021-07-05 22:08 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnienia SWZ.

Wyjaśnienie nr 4 tr [...].pdf

2021-07-01 18:47 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnienia SWZ.

Wyjaśnienie nr 3 SWZ [...].pdf

2021-06-24 22:23 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnienia SWZ.

Wyjaśnienie nr 2 tre [...].pdf

2021-06-23 21:13 Zamówienia Publiczne Zmawiający informuje o dokonaniu wyjaśnienia SWZ.

Wyjaśnienie SWZ.pdf

2021-06-18 14:54 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SWZ oraz zmiany ogłoszenia w niniejszym postępowaniu.

2021-OJS117-308568-p [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2889