Found 1263 results


Proceeding

Logo Firmy
Zakup akumulatorów (ID 362483)
Uniwersytet Morski w Gdyni

Proceeding in progress: 13-07-2020 23:59:00
Logo Firmy
Wykonanie naprawy eksploatacyjnej jednostek klimatyzacyjnych w KPP Lubartów (ID 361478)
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Proceeding in progress: 13-07-2020 23:59:00
Logo Firmy
W/52/2020 Dostawa zestawów do ozakowania terenów skażonych ZO-1 na lata 2020-2022 (ID 349353)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 14-07-2020 07:30:00
Logo Firmy
MT.2312.55.2020.MM Dostawa zestawu akumulatorów do urządzenia APC SMART -UPS SM-2200I (ID 362794)
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

Proceeding in progress: 14-07-2020 08:00:00
Logo Firmy
ZP-20-084BN Dostawa antybakteryjnych mat samoprzylepnych (ID 361211)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 14-07-2020 08:00:00
Logo Firmy
dostawa filtrów do prasy Unotech (ID 362995)
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 14-07-2020 08:00:00
Logo Firmy
Dostawa 1 szt. lodówki BEKO TS1 90320 lub WHIRPOOL ARC 104 (ID 362114)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 14-07-2020 08:00:00
Logo Firmy
Dostawa 8 szt. latarek ręcznych Patrol z nakładką sygnalizacyjną koloru czerwonego (ID 362120)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 14-07-2020 08:30:00
Logo Firmy
Dostawa płynu do konserwacji Brunox (ID 361892)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Proceeding in progress: 14-07-2020 08:34:00
Logo Firmy
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa (sięgacz) w Starogardzie Gdańskim (ID 362777)
Urząd Miasta Starogard Gdański

Proceeding in progress: 14-07-2020 08:50:00
Logo Firmy
ZP/578/2020-z5 Dostawa urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku (mikrokamery i dyktafony). (ID 362491)
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Proceeding in progress: 14-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
ZP-20-SKW-2020 Remont budynków w Gdyni. (ID 361568)
Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Proceeding in progress: 14-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
SOFA, FOTELE (ID 363058)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Proceeding in progress: 14-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z pracami towarzyszącymi (ID 361124)
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Proceeding in progress: 14-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
NIiPP.271.2.26.2020 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych. (ID 361524)
Urząd Miasta i Gminy Wronki

Proceeding in progress: 14-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
SZPiFP-67-20 Zaprojektowanie i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do LPR w Osielsku (ID 359389)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 14-07-2020 09:30:00
Logo Firmy
,,Remontu części nawierzchni placu wewnętrznego KM PSP w Gliwicach oraz ogrodzenia „ - Etap III (ID 359570)
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

Proceeding in progress: 14-07-2020 09:30:00
All Proceedings...