Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
852786 IGK.7021.570.2023 Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych - w roku 2024 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-12-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
122277 wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg w 2018 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-03-21 23:59:00 - - Go to
122379 wykonanie projektu oraz urządzenie klombu w pasie drogi Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-03-18 23:59:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
533504 IGN.7021.147.2021 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-09 10:13:17 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to