Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
955018 OA.2512.3.2024 Kompleksowa usługa sprzątania obiektów Urzędu Miejskiego w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
951387 IGK.7013.3.2024 Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
484224 IGN.7013.3.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-07-23 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
483002 IGN.7013.2.2021 Zakup i montaż urządzeń street workout Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-07-19 14:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
467169 IGN.7021.65.2021 Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz w 2021 r. (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
460309 IGN.6232.21.2021 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku 2021 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
460999 IGN.6830.1.2021/27453 Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-05-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
436606 IGN.7021.1.2021/23502 Wykonanie ekspertyzy budowlanej tablicy informacyjnej wraz z panelem solarnym. Bożena Filipiak-Gudzowska 2021-03-28 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
433339 IGN.7021.22.2021 Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz w 2021 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-03-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
154410 prowadzenie nadzoru archeologicznego na zadaniu dotyczącym rewitalizacji i budowie skwerów i parków na terenie Gminy Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-09-16 23:30:00 - - Go to
152901 WITACZ Miasta Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-09-04 12:00:00 - - Go to
149355 Wykonanie operatów szacunkowych dla Gminy Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-08-13 09:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
533504 IGN.7021.147.2021 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-09 10:13:17 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to