Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg w 2018 r.

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 15-03-2018 11:33:30
Placing offers : 21-03-2018 23:59:00
Offers opening : 22-03-2018 08:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

 Gmina Karpacz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic,chodników, placów i parkingów na terenie Karpacza w 2018 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
bieżąceDrogi2018.docx docx 17.65 2018-03-15 11:33:30 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 5cm z wycinaniem Naprawa ubytków nawierzchni jezdni z wycinaniem – cenę należy skalkulować dla 1 m2 powierzchni uwzględniając: pionowe wycięcie krawędzi uszkodzenia, oczyszczenie, spryskanie dna i krawędzi asfaltem upłynnionym, rozłożenie mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem (należy zachować prostokątny kształt łat), zalanie spoin asfaltem oraz odtworzenie oznakowania poziomego. 1 m^2 Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
2 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy Naprawa ubytków nawierzchni jezdni z wycinaniem – cenę należy skalkulować dla 1 m2 powierzchni uwzględniając: pionowe wycięcie krawędzi uszkodzenia, oczyszczenie, spryskanie dna i krawędzi asfaltem upłynnionym, rozłożenie mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem (należy zachować prostokątny kształt łat), zalanie spoin asfaltem oraz odtworzenie oznakowania poziomego. 1 m^2 Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
3 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową bez wycinania, bez względu na grubość Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni bez wycinania – cenę należy skalkulować dla 1 m2 powierzchni uwzględniając: oczyszczenie uszkodzonych miejsc, skropienie naprawianego miejsca asfaltem upłynnionym, rozłożenie mieszanki mienralno – asfaltowej wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, zalanie spoin asfaltem oraz odtworzenie oznakowania poziomego. 1 m^2 Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
4 4) Frezowanie garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego bez względu na grubość Frezowanie garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego – cenę należy skalkulować dla 1 m2 powierzchni frezowanej bez względu na grubość wraz z wywozem destruktu na składowisko wykonawcy. 1 m^2 Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
5 Wykonanie/ naprawa/ odtworzenie podbudowy / nawierzchni tłuczniowej Wykonanie/ naprawa/ odtworzenie podbudowy / nawierzchni tłuczniowej – cenę należy skalkulować dla 1 m3 wbudowanego materiału kamiennego uwzględniając: profilowanie i zagęszczenie podłoża, rozścielenie warstwy materiału wymaganej grubości, zagęszczenie wykonanej warstwy. 1 m^3 Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
6 Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. 10cm Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. 10cm, mieszanką mineralno-kamienną. Cenę należy skalkulować dla uzupełnienia 1 m², gr. 10 cm, materiałem Wykonawcy wraz z zagęszczeniem. 1 m^2 Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
7 Uzupełnienie poboczy mieszanką mineralno – kamienną gr. 10cm Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. 10cm, mieszanką mineralno-kamienną. Cenę należy skalkulować dla uzupełnienia 1 m², gr. 10 cm, materiałem Wykonawcy wraz z zagęszczeniem. 1 m^2 Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
8 Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej asfaltem upłynnionym – cenę należy skalkulować dla 1m2 uszczelnionych pęknięć. 1 m^2 Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
9 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej (krawężnik nowy) Ustawienie krawężnika betonowego – cenę należy skalkulować dla 1 m ułożenia krawężnika uwzględniając: wykopanie rowka pod krawężnik, wykonanie ławy betonowej, ułożenie krawężnika, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika. 1 m Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
10 Ustawienie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem podsypki cementowo – piaskowej 1:4 (obrzeże nowe) Ustawienie obrzeży betonowych - cenę należy skalkulować dla 1 m ułożenia obrzeży uwzględniając: wykopanie rowka pod obrzeża, wykonanie podsypki cementowo – piaskowej (1:4), ułożenie obrzeży, zasypanie zewnętrznej ściany obrzeży. 1 m Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
11 Przestawienie krawężnika betonowego / kamiennego wraz z wykonaniem ławy betonowej (krawężnik z demontażu) Przestawienie krawężnika betonowego / kamiennego – cenę należy skalkulować dla 1 m przestawienia krawężników uwzględniając: odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze, demontaż krawężników i odłożenie na pobocze, oczyszczenie krawężników z resztek zanieczyszczeń, rozebranie ławy betonowej, wykonanie ławy z betonu, ustawienie zdemontowanych krawężników, zasypanie zewnętrznej ściany krawężników. 1 m Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
12 Regulacja pionowa studni z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z wypełnieniem betonowym Regulacja pionowa studni z wymianą włazu na nowy / wpustu ulicznego z wymianą pokrywy wpustu na nowy – cenę należy skalkulować dla 1 szt. uwzględniając: demontaż uszkodzonego włazu studni / pokrywy wpustu, rozebranie uszkodzonej części studni / wpustu, odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół studni / wpustu, odtworzenie uszkodzonej części studni / wpustu, montaż nowego włazu studni / pokrywy wpustu, uzupełnienie konstrukcji nawierzchni wokół studni / wpustu. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
13 Regulacja pionowa studni z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa Regulacja pionowa studni z wymianą włazu na nowy / wpustu ulicznego z wymianą pokrywy wpustu na nowy – cenę należy skalkulować dla 1 szt. uwzględniając: demontaż uszkodzonego włazu studni / pokrywy wpustu, rozebranie uszkodzonej części studni / wpustu, odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół studni / wpustu, odtworzenie uszkodzonej części studni / wpustu, montaż nowego włazu studni / pokrywy wpustu, uzupełnienie konstrukcji nawierzchni wokół studni / wpustu. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
14 Regulacja pionowa studni bez wymiany włazu na nowy Regulacja pionowa studni bez wymiany włazu na nowy / wpustu ulicznego bez wymiany pokrywy wpustu na nowy – cenę należy skalkulować dla 1 szt. uwzględniając: demontaż uszkodzonego włazu studni / pokrywy wpustu, rozebranie uszkodzonej części studni / wpustu, odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół studni / wpustu, odtworzenie uszkodzonej części studni / wpustu, ponowny montaż zdemontowanego włazu studni / pokrywy wpustu, uzupełnienie konstrukcji nawierzchni wokół studni / wpustu. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
15 Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą pokrywy wpustu na nowy klasy D400, ryglowany, wykonany z żeliwa Regulacja pionowa studni z wymianą włazu na nowy / wpustu ulicznego z wymianą pokrywy wpustu na nowy – cenę należy skalkulować dla 1 szt. uwzględniając: demontaż uszkodzonego włazu studni / pokrywy wpustu, rozebranie uszkodzonej części studni / wpustu, odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół studni / wpustu, odtworzenie uszkodzonej części studni / wpustu, montaż nowego włazu studni / pokrywy wpustu, uzupełnienie konstrukcji nawierzchni wokół studni / wpustu. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
16 Regulacja pionowa wpustu ulicznego bez wymiany pokrywy wpustu na nowy Regulacja pionowa studni bez wymiany włazu na nowy / wpustu ulicznego bez wymiany pokrywy wpustu na nowy – cenę należy skalkulować dla 1 szt. uwzględniając: demontaż uszkodzonego włazu studni / pokrywy wpustu, rozebranie uszkodzonej części studni / wpustu, odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół studni / wpustu, odtworzenie uszkodzonej części studni / wpustu, ponowny montaż zdemontowanego włazu studni / pokrywy wpustu, uzupełnienie konstrukcji nawierzchni wokół studni / wpustu. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 344