Proceeding: Zakup defibrylatora dla OSP Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 07-05-2018 14:23:09
Placing offers: 11-05-2018 09:00:00
Opening offers : 11-05-2018 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Gmina Karpacz zaprasza do złożenia oferty na zakup defibrylatora AED, zewnętrznego, półautomatycznego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego minimum w 2017 roku, na potrzeby i na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu, w ramach wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. 

Zamawiającyzastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku przekroczenia kwotymaksymalnej przeznaczonej na realizację zadania.         

Informujemy, że oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane wg kryteriów: cena 100%. Wykonawcę prosi się o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu.  

Wprzypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z: Panią Alicją Pilc pod nr tel. 75 76 19 789, e-mail: alicja.pilc@karpacz.eu .

 W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +4861 679 19 00, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
specyfikacjaDEFIBRYLATOR_2018.docx docx 19.2 2018-05-07 14:23:09 Proceeding
specyfikacjaDEFIBRYLATOR_2018.docx docx 19.2 2018-05-07 14:23:09 Criterium
Zapytania i odpowiedzi.docx docx 17.23 2018-05-09 11:37:43 Public message

Announcements

2018-05-09 11:38 Ewa HIRSCH Do Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniami. W załączeniu pytania i odpowiedzi Zamawiającego

Zapytania i odpowied [...].docx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Defibrylator AED Defibrylator zewnętrzny, półautomatyczny, fabrycznie nowy min. 2017 r. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie Dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Wymagane parametry - Po stronie Dostawcy, proszę potwierdzić wszystkie wymagane parametry określone w załączniku

specyfikacjaDEFIBRYL [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 203