Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie operatów szacunkowych dla Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 06-04-2018 12:52:13
Placing offers : 11-04-2018 11:50:00
Offers opening : 11-04-2018 12:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE  na  wykonanie usługi polegającej na:wykonaniu operatów szacunkowych dla GminyKarpacz: 

lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Wolnej 2, wykonanie inwentaryzacjibudynku przy ul. Wolnej 2, działki nr 983/5 przeznaczonej na poprawęzagospodarowania nieruchomości przyległej obręb Karpacz – 4, działki nr 420/2obręb Karpacz – 2 oraz działek 951/4 i 951/5 obręb Karpacz – 3 przeznaczonychdo sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, działki 319obręb Karpacz – 4, przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowaniawieczystego w prawo własności, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul.Kamiennej 2 wraz z wartością udziału w prawie użytkowania wieczystegostanowiącego własność osób fizycznych z przeznaczeniem do zakupu przez Gminę.

Zamawiającyzastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku przekroczenia kwotymaksymalnej przeznaczonej na realizację zadania.   

 Wprzypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z: Panem Jerzym Śniegockim pod nr tel. 75 76 18 611, e-mail: jerzy.sniegocki@karpacz.eu .

Wprzypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z CentrumWsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +4861 679 19 00, czynnym odponiedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Informujemy,że oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane wg kryteriów: cena 100%  

 Wykonawcęprosi się o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numerutelefonu.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanieGeod_06042018.pdf pdf 111.08 2018-04-06 12:52:13 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Wolnej 2 z wyodrębnieniem wartości gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nr 322 o pow. 0,0489 ha (obręb Karpacz – 4) jako odrębnego prawa własności przysługującego Gminie. a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi – w rzutach kondygnacji wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń lokali, b) przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, c) wykonanie inwentaryzacji budynku, w budynku jest 6 lokali mieszkalnych w tym cztery sprzedane. Inwentaryzacja dotyczy nie sprzedanych lokali w oparciu o inwentaryzację z 1997 r., aneksu z 2000 r., oraz umowy zmiany odrębnej własności lokalu oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej z 2014 r. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
2 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Karpacz oznaczonej w rejestrze gruntów i budynków nr 983/5 o pow. 0,0167 ha, obręb Karpacz – 3, przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 982, położonej przy ul. Sarniej 6. 1 pc. - (0)
3 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 stanowiącej własność Gminy Karpacz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 420/2, obręb Karpacz – 2, o pow. 0,0991 ha, przeznaczonej do sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. 1 pc. - (0)
4 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Obrońców Pokoju 6C stanowiącej własność Gminy Karpacz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 951/5, o pow. 0,0177 ha i 951/4, o pow. 0,2212 ha, obręb Karpacz – 3, przeznaczonych do sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. 1 pc. - (0)
5 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Karpacz oznaczonej w rejestrze gruntów i budynków 319, obręb Karpacz – 4, przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.). 1 pc. - (0)
6 Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Kamiennej 2 z wyodrębnieniem wartości udziału prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nr 290/10 o pow. 0,1629 ha, obręb Karpacz – 1, stanowiącego własność osób fizycznych z przeznaczeniem do zakup przez Gminę. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 232