Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: prowadzenie nadzoru archeologicznego na zadaniu dotyczącym rewitalizacji i budowie skwerów i parków na terenie Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 07-09-2018 10:28:25
Placing offers : 16-09-2018 23:30:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

W imieniu Burmistrza Karpacza zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi na zadaniu pn.: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Karpaczpoprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakościśrodowiska – Skwery i Parki”. Zadanie dofinansowane jest ze środków pomocowychUnii Europejskiej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Termin realizacji zadania: do końca trwania umowy naroboty budowlane, tj. do 15października 2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej przeznaczonej na realizację zadania.    W przypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z: Panią Katarzyną Bojkowską pod nr tel. 75 76 19 614, e-mail: katarzyna.bojkowska@karpacz.eu .W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +48 616 791 900, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   Informujemy, że oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane wg kryteriów: cena 100%   Wykonawcę prosi się o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanieArcheo_2018.docx docx 118.77 2018-09-07 10:28:25 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 nadzór archeologiczny Nadzór archeologiczny obejmuje 5 terenów: 1. Skwer przy Adama Mickiewicza 2. Ogród roślin wodnych i bagiennych 3. Park przy skoczni 4. Skwer Lipa sądowa 5. Miejski Park Zabaw 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6210 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407