Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
852786 IGK.7021.570.2023 Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych - w roku 2024 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-12-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
845149 IGK.7021.568.2023 Wynajem dekoracyjnych elementów do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2023/2024 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
830909 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY KARPACZ Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-10-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
830648 DOA.241.05.2023 ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA KARPACZA W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-10-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
798389 SK.3051.4.2023 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu Gminy Karpacz w 2023 r. w wysokości 15.000.000,00 zł Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-09-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
814282 IZK.1333.15.2023 zakup subskrypcji Microsoft 365 na 1 rok Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-09-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
812282 IZK.1333.15.2023 zakup subskrypcji Microsoft 365 na 1 rok Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-09-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
804243 OA.4464.1.2023 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w 2023/2024 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-08-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
798241 OA.4464.1.2023 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w 2023/2024 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-08-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
745309 IGK.7013.6.2023 Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia Centrum integracji, edukacji oraz kultury Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
754118 IGK.7021.421.2023 Zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2023/2024 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2023-04-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
533504 IGN.7021.147.2021 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-09 10:13:17 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to