Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
564660 IGN.6232.1.2022 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku 2022 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-02-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
546754 IGN.7021.159.2021 Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-12-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
545059 OA.2512.13.2021 KOMPLEKSOWA USŁUGA SPRZĄTANIA OBIEKTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
533918 IGN..7021.147.2021 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY KARPACZ (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
532453 IGN.7021.146.2021 Wynajem dekoracyjnych elementów do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2021/2022 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
528877 IGN.7021.140.2021 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY KARPACZ Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
525804 IGN.7021.123.2021 Inspektor nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn."Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu" Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-10-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
514406 Przebudowa ulicy Rybackiej w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
505554 IGN.7021.122.2021 zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2021/2022 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-09-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
486972 IGN.7013.3.2021 Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-08-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487255 AE.4464.2.2021 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Karpacza do szkół w Jeleniej Górze Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-07-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
533504 IGN.7021.147.2021 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-09 10:13:17 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to