Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
955018 OA.2512.3.2024 Kompleksowa usługa sprzątania obiektów Urzędu Miejskiego w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
951387 IGK.7013.3.2024 Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
947798 IGK.7011.3.2024 Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Partyzantów nr 7 w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-07-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
936518 IGK.7011.2.2024 Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-06-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
929677 IGK.7030.1.2024 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu dróg gminnych i parkingów, terenów zieleni i rekreacji, placów zabaw oraz opróżnianiu koszy ulicznych Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-06-03 10:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
922138 IGK.7021.32.2024 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2024/2025 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
914295 IGK.7012.1.2023 Przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-05-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
904821 Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu (kat. VA) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-04-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
912358 SM.5521.2.2024 II. Sprzedaż radiowozu Straży Miejskiej w Karpaczu - SKODĘ Yeti, stanowiącego własność Gminy Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-04-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
907625 SM.5521.2.2024 Sprzedaż radiowozu Straży Miejskiej w Karpaczu - SKODĘ Yeti, stanowiącego własność Gminy Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-04-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
892910 IGK.7021.16.2024 Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz w 2024 roku Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-03-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
889748 OA.2630.1.2024 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-02-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
533504 IGN.7021.147.2021 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-09 10:13:17 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to