Plan of proceedings for a year 2023

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karpaczu Construction work Basic mode - no negotiation 365853.66 - II quarter No - - 2023-01-12 13:15:57 2023-01-12 13:13:50
Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu Construction work Basic mode - no negotiation 2439024.39 - II quarter Yes - - 2023-02-06 14:13:01 2023-01-12 13:15:40
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Service Basic mode - no negotiation 487804.78 71247000-1 I quarter No - - 2023-01-12 13:18:02 2023-01-12 13:18:02
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz Service Basic mode - no negotiation 243902.44 - I quarter Yes - - 2023-01-12 13:19:33 2023-01-12 13:19:33
Wykonanie remontów cząstkowych dróg miasta Karpacz Construction work Basic mode - no negotiation 813000 - II quarter No - - 2023-02-06 14:14:55 2023-02-06 14:14:55
Dostawa soli drogowej "DS" (do solanki), niezbrylonej, nasyconej do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2023/2024 roku, łącznie z transportem do Karpacza Delivery Basic mode - no negotiation 487805 - III quarter No - - 2023-02-06 14:17:09 2023-02-06 14:17:09
Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie miasta Karpacz w 2024 r. Service Basic mode - no negotiation 487800 - III quarter No - - 2023-02-06 14:18:40 2023-02-06 14:18:40
Wynajem dekoracyjnych elementów do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2023/2024 Service Basic mode - no negotiation 162599 - IV quarter No - - 2023-02-06 14:20:19 2023-02-06 14:20:19
Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz w 2024 roku Service Basic mode - no negotiation 650400 - IV quarter No - - 2023-02-06 14:21:30 2023-02-06 14:21:30
Kompleksowe usługi sprzątania obiektów Urzędu Miejskiego w Karpaczu w 2024 r. Service Basic mode - no negotiation 163000 - IV quarter No - - 2023-02-06 14:22:48 2023-02-06 14:22:48
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Service EN Nieograniczony 1377999 - I quarter Yes - - 2023-02-06 14:24:14 2023-02-06 14:24:14
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Karpacz w 2023 r. w wysokości 15.000.000,00 zł Service EN Nieograniczony 4000000 66113000-5 III quarter No - - 2023-08-09 13:07:23 2023-08-09 13:07:23