Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu "Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno - informacyjnych na terenie Gminy Karpacz" - II etap Construction work Basic mode - no negotiation 1544715 - I quarter No - - 2022-01-12 11:35:27 2022-01-12 11:35:27
Wykonanie remontów cząstkowych dróg miasta Karpacz Construction work Basic mode - no negotiation 813000 - II quarter No - - 2022-01-12 11:36:45 2022-01-12 11:36:45
Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej w Karpaczu Construction work Basic mode - no negotiation 203252 - II quarter No - - 2022-01-12 11:38:22 2022-01-12 11:38:22
Dostawa soli drogowej "DS" (do solanki), niezbrylonej, nasyconej do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2022/2023 roku, łącznie z transportem do Karpacza Delivery Basic mode - no negotiation 487805 - III quarter No - - 2022-01-12 11:40:40 2022-01-12 11:40:40
Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza komunalnego w Karpaczu Service Basic mode - no negotiation 146341 - II quarter Yes - - 2022-01-12 11:42:21 2022-01-12 11:42:00
zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie miasta Karpacz Service Basic mode - no negotiation 406504 - IV quarter No - - 2022-01-12 11:43:42 2022-01-12 11:43:42
Wynajem dekoracyjnych elementów do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2022/2023 Service Basic mode - no negotiation 162602 - IV quarter No - - 2022-01-12 11:46:22 2022-01-12 11:46:22
Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz Service Basic mode - no negotiation 691057 - IV quarter No - - 2022-01-12 11:47:34 2022-01-12 11:47:34
Kompleksowe usługi sprzątania obiektów Urzędu Miejskiego w Karpaczu Service Basic mode - no negotiation 146341 - IV quarter No - - 2022-01-12 11:48:52 2022-01-12 11:48:52
Dokumentacja projektowa budowy plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu Service Basic mode - no negotiation 162602 - II quarter No - - 2022-01-12 11:50:15 2022-01-12 11:50:15
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Service EN Nieograniczony 1322274 - I quarter No - - 2022-01-12 11:52:07 2022-01-12 11:52:07
Remont mostu przy ul. W. Sikorskiego w Karpaczu Construction work Basic mode - no negotiation 190723.68 45200000-9 I quarter No - - 2022-02-16 11:04:03 2022-02-16 11:04:03
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz Construction work Basic mode - no negotiation 6255980.28 45100000-8 III quarter No Show content - 2022-08-10 13:07:03 2022-08-10 13:07:03
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Construction work EN Nieograniczony 20325203.25 - III quarter Yes Show content - 2022-08-10 13:10:15 2022-08-10 13:10:15