Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7021.147.2021 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz (II)

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 08-11-2021 14:39:00
Placing offers : 09-11-2021 10:13:17
Offers opening : 16-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_2.pdf pdf 137.72 2021-11-08 14:39:00 Proceeding
SWZ_Zieleń_2021_2.pdf pdf 544.71 2021-11-08 14:39:00 Proceeding
formularz_ofertowy_Zieleń.docx docx 59.15 2021-11-08 14:39:00 Proceeding
ZIELEŃ_załączniki_graficzne_1-26.zip zip 35284.35 2021-11-08 14:39:00 Proceeding
ZIELEŃ_załączniki_graficzne_27-37.zip zip 45565.85 2021-11-08 14:39:00 Proceeding
ZIELEŃ_załączniki_graficzne_38-52.zip zip 36906.99 2021-11-08 14:39:00 Proceeding
szczegółowy_przedmiot_zamówieniaZIELEŃ_2021_2022.docx docx 33.16 2021-11-09 08:23:29 Proceeding

Announcements

2021-11-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 777.600,00 zł gross
2021-11-09 10:13 Ewa HIRSCH Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Omyłkowa podstawa prawna. Postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1, a nie tryb podstawowy - oferty dodatkowe

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 410