Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGK.7011.2.2024 Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 06-06-2024 12:33:00
Placing offers : 26-06-2024 10:00:00
Offers opening : 26-06-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.docx docx 580.15 2024-06-06 12:33:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.94 2024-06-06 12:33:00 Proceeding
SWZ_Nad_Łomnicą_i_parking_Kolejowa_2024.pdf pdf 790.83 2024-06-06 12:33:00 Proceeding
Dokumentacja_techniczna.zip zip 4738.52 2024-06-06 12:33:03 Proceeding
STWiORB.zip zip 3495.71 2024-06-06 12:33:03 Proceeding
strona tytulowa - przedmiar budowy parkinku przy ul Kolejowej.pdf pdf 56.62 2024-06-07 12:51:02 Public message
zapytanie i odpowiedź 1.1.pdf pdf 621.53 2024-06-24 08:01:24 Public message
Odpowiedź na pytania dot. SWZ.pdf pdf 608.35 2024-06-21 08:54:38 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 197.88 2024-06-26 10:51:52 Public message

Announcements

2024-06-26 10:51 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.900.000,00 zł gross (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych brutto).
2024-06-24 08:01 Ewa HIRSCH zapytanie i odpowiedzi 1 (korekta ze względu na papier)

zapytanie i odpowied [...].pdf

2024-06-21 08:54 Ewa HIRSCH Odpowiedzi na pytania dot. SWZ

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-06-07 12:51 Ewa HIRSCH W złączeniu poprawiona strona tytułowa załączona do Dokumentacji technicznej, dot. Przedmiaru budowy parkingu ul. Kolejowa

strona tytulowa - pr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752