Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie operatów szacunkowych dla Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 07-08-2018 09:57:03
Placing offers : 13-08-2018 09:00:00
Offers opening : 13-08-2018 09:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE  na  wykonanie usługi polegającej na wykonaniu operatów szacunkowych stanowiących własność Gminy Karpacz: 

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Karkonoskiej 39B, lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 5, działki Nr 115/1 przy ul. Okrzei przeznaczonej do sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego oraz działki Nr 172 przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do zamiany.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej przeznaczonej na realizację zadania.   

 W przypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z: Panem Jerzym Śniegockim pod nr tel. 75 76 18 611, e-mail: jerzy.sniegocki@karpacz.eu .

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +48 616 791 900, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Informujemy, że oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane wg kryteriów: cena 100%  

 Wykonawcę prosi się o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanieGeo_07082018.pdf pdf 111.54 2018-08-07 09:57:03 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Karkonoskiej 39B z wyodrębnieniem wartości gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nr 18/6 o pow. 0,0232 ha (obręb Karpacz – 1) jako odrębnego prawa własności przysługującego Gminie. a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi – w rzutach kondygnacji wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń lokali, b) przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, c) wykonanie inwentaryzacji budynku, (w budynku znajduje się lokal mieszkalny). 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
2 Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Szkolnej 5 z wyodrębnieniem wartości gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nr 95/1 o pow. 0,0634 ha (obręb Karpacz – 1) jako odrębnego prawa własności przysługującego Gminie. a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi – w rzutach kondygnacji wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń lokali, b) przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
3 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stefana Okrzei 3 stanowiącej własność Gminy Karpacz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 115/1 o pow. 0,2253 ha, obręb Karpacz – 4, przeznaczonej do sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
4 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wielkopolskiej stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 172, o pow. 0,3738 ha, obręb Karpacz – 2, przeznaczonej do zamiany z Gminą Karpacz. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 355