Proceeding: WITACZ Miasta Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 31-08-2018 09:09:39
Placing offers: 04-09-2018 12:00:00
Opening offers : 04-09-2018 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Burmistrza Karpacza zapraszamy do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej polegającej na:wykonaniuw formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Witacz Miasta Karpacz. Zakreszadania obejmuje wykonanie projektu budowlanego witacza w Karpaczu na działcenr 220/1, obręb Karpacz 0002, uzyskanie wymaganych decyzji, w tym decyzjipozwolenia na budowę oraz realizacja.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku. 

Termin wykonania zadania: 

I etap  – wykonanie projektu budowlanego - 6 tygodni od daty podpisania umowy.

II etap – uzyskanie decyzji - 10 tygodni od daty podpisania umowy. 

III etap - realizacja zadania - 8 tygodni od daty otrzymania decyzji pozwolenia na budowę. 

Wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej przeznaczonej na realizację zadania.    W przypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z: Panią Katarzyną Bojkowską pod nr tel. 75 76 19 614, e-mail: katarzyna.bojkowska@karpacz.eu .W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +48 616 791 900, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   Informujemy, że oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane wg kryteriów: cena 100%   Wykonawcę prosi się o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
IMG_0001.pdf pdf 3644.2 2018-08-31 09:09:39 Proceeding
DCS_3175.JPG JPG 454.74 2018-08-31 09:09:39 Proceeding
DCS_3190.JPG JPG 496.35 2018-08-31 09:09:39 Proceeding
DCS_3195.JPG JPG 2108.04 2018-08-31 09:09:39 Proceeding
DCS_3204.JPG JPG 800.95 2018-08-31 09:09:39 Proceeding
koncepcja.pdf pdf 6698.93 2018-08-31 09:09:39 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie Witacza • Wykonanie mapy do celów projektowych. • Wykonanie projektu budowlanego – w ilości potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę, 1 egz. Wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu. • Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień pozwoleń niezbędnych do wykonania i zamontowania witacza. 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 314