Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 22-05-2018 15:20:35
Placing offers : 27-05-2018 23:50:00
Offers opening : 29-05-2018 09:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

W imieniu Burmistrza Karpacza zapraszamy do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz: lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Karkonoskiej 9, lokalu mieszkalnego Nr 1A w budynku przy ul. Olimpijskiej 1, lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku przy ul. St. Staszica 36, wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Karkonoskiej 2, działki Nr 431 przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Termin wykonania zadania - dwa tygodnie od daty podpisania umowy, 

Wynagrodzenie ryczałtowe  

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej przeznaczonej na realizację zadania.  

W przypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z: Panem Jerzym Śniegockim pod nr tel. 75 76 18 611, e-mail: jerzy.sniegocki@karpacz.eu .    

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +4861 679 19 00, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.    

Informujemy, że oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane wg kryteriów: cena 100%  Wykonawcę prosi się o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanieGeo_22052018.pdf pdf 111.52 2018-05-22 15:20:35 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku przy ul. Karkonoskiej 9 z wyodrębnieniem gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków Nr 243 o pow. 0,1444 ha (obręb Karpacz - 1) jako odrębnego prawa własności przysługującego Gminie: a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi - w rzutach kondygnacji wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali, b) przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
2 wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Nr 1A położonego w budynku przy ul. Olimpijskiej 1 z wyodrębnieniem gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków Nr 396/1 o pow. 0,1697 ha (obręb Karpacz - 4) jako odrębnego prawa własności przysługującego Gminie: a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi - w rzutach kondygnacji wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali, b) przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu 1 pc. - (0)
3 wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w budynku przy ul. St. Staszica 36 z wyodrębnieniem gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków Nr 532/1 o pow. 0,1840 ha (obręb Karpacz - 3) jako odrębnego prawa własności przysługującego Gminie: a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi - w rzutach kondygnacji wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali, b) przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu 1 pc. - (0)
4 wykonanie aneksu do inwentaryzacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Karkonoskiej 2 Do wykorzystania inwentaryzacja z 1999 r. W budynku znajduje się 8 lokali mieszkalnych plus 1 lokal użytkowy, a 6 lokali plus użytkowy jest sprzedanych. Należy wykonać pomiary dwóch lokali, sprawdzić pomieszczenia przynależne, ustalić prawidłowe podziały. 1 pc. - (0)
5 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dolnej 7B stanowiącej własność Gminy Karpacz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 431, o pow. 0,0659 ha (obręb Karpacz - 2), przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.). 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 303