Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
723417 W.Sz.Z:TZ-280-07/23 W.Sz.Z:TZ-280-07/23 Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem HIS Asseco AMMS oraz ERP Asseco Infomedica. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-02-10 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
716968 W.Sz.Z:TZ-280-2/23 W.Sz.Z:TZ-280-2/23 - dostawa urządzeń aktywnych (przełączniki/switche) przewodowej sieci informatycznej wraz z osprzętem w celu rozbudowy sieci LAN Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-02-15 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
722572 W.Sz.Z:TZ-280-05/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-05/23: Dostawa wędlin drobiowych, ziemniaków obranych oraz mrożonek. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-02-27 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
722007 W.Sz.Z:TZ-280-06/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-06/23 Świadczenie usług serwisowych angiografu Allura Xper FD10 oraz aparatów USG w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-03-03 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
723702 W.Sz.Z:TZ-280-8/23 W.Sz.Z:TZ-280-8/23 - Rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi w budynkach W.Sz.Z. w Toruniu przy ul.Konstytucji 3 Maja 40, 42 i ul.Mickiewicza 24/26 wraz z opieką powdrożeniową Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-03-08 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717084 W.Sz.Z:TZ-280-136/22 (TP) Dostawa materiałów, akcesoriów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz środków do konserwacji urządzeń stomatologicznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-02-03 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
710128 W.Sz.Z:TZ-280-133/22 W.Sz.Z:TZ-280-133/22 - dostawa wózków pielęgniarskich z możliwością korzystania z mobilnego systemu HIS Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-02-02 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
707805 W.Sz.Z:TZ-280-130/22 W.Sz.Z:TZ-280-130/22 Dostawa łóżek w ramach Projektu ,,Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną’’ nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.’’ Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-01-27 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
717515 W.Sz.Z:TZ-280-137/22 Dostawa igieł do aspiracji i trepanobiopsji szpiku kostnego, drenów, zestawów do plazmaferezy i pojemników do pobierania krwi Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-01-27 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
707261 W.Sz.Z:TZ-280-126/22 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-126/22 Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika oraz dzierżawa analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-01-20 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
707224 W.Sz.Z:TZ-280-123/22 W.Sz.Z:TZ-280-123/22 Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04.0006/20 „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19-II etap, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej.’’ Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-01-19 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
712521 W.Sz.Z:TZ-280-134/22 W.Sz.Z:TZ-280-134/22 Dostawa odzieży roboczej, odzieży medycznej, obuwia dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz członków zespołów wyjazdowych Stacji Ratownictwa Medycznego z podziałem na 6 zadań Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-01-13 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
703986 W.Sz.Z:TZ 280 122/22 (W.Sz.Z:TZ 280 122/22) Dostawa leków do Aptek Szpitalnych - 11 zadań Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-01-12 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
703067 W.Sz.Z:TZ-280-94/22 (W.Sz.Z:TZ-280-94/22) Dostawa leków i płynów infuzyjnych do Aptek Szpitalnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-01-11 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
710993 W.Sz.Z:TZ-280-131/22 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-131/22 Naprawa wideoduodenoskopu TJF- 160VR o n/s 2701338. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-01-10 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
625543 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 Dostawa defibrylatorów w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną”, umowa nr UM – WR 431.1.418.2021 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2022-07-15 08:18:14 Przetarg nieograniczony Supply Go to