Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821405 W.Sz.Z:TZ-280-98/23 (TP)W.Sz.Z:TZ-280-98/23 Dostawa materiałów i akcesoriów okulistycznych z podziałem na 2 zadania. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-04 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
824005 W.Sz.Z:TZ-280-102/23 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-102/23 Dostawa środków higienicznych i czystości Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-06 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
824946 W.Sz.Z:TZ-280-100/23 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-100/23 Dostawa pokrowców i osłon jednorazowego użytku do mikroskopu Leica i zestawów do wspomagania procedur neurochirurgicznych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem nawigacji typu NAV 3. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-06 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
814386 W.Sz.Z:TZ-280-83/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-83/23 Dostawa sprzętu neonatologicznego oraz wyrobów i płynów do dializy nerkowej z podziałem na 5 zadań. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-09 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
816174 W.Sz.Z:TZ-280-80/23 (W.Sz.Z:TZ-280-80/23) Dostawa cewników długotrwałego dostępu do żywienia pozajelitowego, sprzętu jednorazowego użytku, instrumentarium laparoskopowego i histeroskopowego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-12 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
816771 W.Sz.Z:TZ-280-87/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-87/23: Dostawa jaj kurzych, ryb, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych oraz mleka i przetworów mlecznych. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-13 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
816931 W.Sz.Z:TZ-280-86/23 W.Sz.Z:TZ-280-86/23 - dostawa sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Stomatologii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-13 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
820642 W.Sz.Z:TZ-280-91/23 W.Sz.Z:TZ-280-91/23 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu ,,Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.’’ – Zadania od Nr 1 do Nr 9 dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu ,, Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017‘‘ – Zadania od Nr 10 do 30 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-20 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
820658 W.Sz.Z:TZ-280-89/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-89/23 Dostawa odczynników i różnych materiałów laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-23 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
822009 W.Sz.Z:TZ-280-95/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-95/23 Świadczenie usług transportu dostawczego, transportu materiału sterylizowanego oraz transportu posiłków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-24 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821389 W.Sz.Z:TZ-280-93/23 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-93/23 Dostawa sprzętu jałowego do przygotowywania leków aseptycznych – 3 zadania. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-29 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821292 W.Sz.Z:TZ-280-99/23 W.Sz.Z:TZ-280-99/23 (TP) Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu ,,Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną’’ nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.’’ Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-29 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
820877 W.Sz.Z:TZ-280-92/23 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-92/23 Naprawa wideobronchoskopu EB-530H o n/s 3B087A058, wideogastroskopu GIF-1TH 190 o n/s 2043222. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-29 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
808038 W.Sz.Z:TZ-280-78/23 W.Sz.Z:TZ-280-78/23 (PN) Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 10 zadań Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-22 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
814961 W.Sz.Z:TZ-280-88/23 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-88/23 Dostawa linii do podaży żywienia pozajelitowego oraz dzierżawa pomp do żywienia pozajelitowego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-15 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
802230 W.Sz.Z:TZ-280-76/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-76/23 Dostawa 2 fabrycznie nowych ambulansów typu C dla zespołów ratownictwa medycznego, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-12 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
803954 W.Sz.Z:TZ-280-81/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-81/23 Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04.0054/17 „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z 27.06.2017 r. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-08 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
812002 W.Sz.Z:TZ-280-84/23 W.Sz.Z:TZ-280-84/23 (TP) Dostawa pokrowców i osłon jednorazowego użytku do mikroskopu Leica i zestawów do wspomagania procedur neurochirurgicznych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem nawigacji typu NAV 3 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-08 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
809108 W.Sz.Z:TZ-280-82/23 W.Sz.Z:TZ-280-82/23 (TP) Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu ,,Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną’’ nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.’’ Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-01 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
809160 W.Sz.Z: TZ-280-85/23 W.Sz.Z: TZ-280-85/23 (TP) Dostawa opakowań, testów, etykiet, naboi do sterylizacji plazmowej oraz artykułów pomocniczych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-01 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
726603 W.Sz.Z:TZ-280-04/23 (W.Sz.Z:TZ-280-04/23) Dostawa materiałów anestezjologicznych i okulistycznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-03-16 14:30:11 Przetarg nieograniczony Supply Go to
625543 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 Dostawa defibrylatorów w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną”, umowa nr UM – WR 431.1.418.2021 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2022-07-15 08:18:14 Przetarg nieograniczony Supply Go to