Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
926852 W.Sz.Z:TZ-280-47/24 (W.Sz.Z:TZ-280-47/24) Dostawa wyrobów ortopedycznych, akcesoriów do mobilnego toru wizyjnego oraz drenów wraz z pompą do irygacji URS. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
927488 W.Sz.Z:TZ-280-51/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-51/24 Dostawa wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-19 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
940833 W.Sz.Z: TZ-280-72/24 (TP) W.Sz.Z: TZ-280-72/24 Świadczenie usług kserograficznych oraz dzierżawa z obsługą eksploatacyjno-serwisową urządzeń kopiujących Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-21 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
928724 W.Sz.Z:TZ-280-54/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-54/24 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii mas oraz materiałów kontrolnych wraz z programem porównań międzylaboratoryjnych. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-21 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
940574 W.Sz.Z:TZ-280-69/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-69/24 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych służących do oceny dysfunkcji płytek krwi. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-21 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
932760 W.Sz.Z:TZ-280-60/24 (W.Sz.Z:TZ-280-60/24) Dostawa tlenku azotu do celów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz urządzenia do podawania tlenku azotu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-07-01 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
935153 W.Sz.Z:TZ-280-65/24 (W.Sz.Z:TZ-280-65/24) Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z kompleksową obsługą serwisową. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-07-02 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
936501 W.Sz.Z:TZ-280-56/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-56/24 Dostawa sprzętu i narzędzi medycznych z podziałem na 8 zadań. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-07-10 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
939003 W.Sz.Z:TZ-280-62/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-62/24 Dostawa wyrobów ortopedycznych z podziałem na 4 zadania. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-07-16 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
930497 W.Sz.Z:TZ-280-64/24 W.Sz.Z:TZ-280-64/24 - wymiana (remont) urządzeń dźwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - ETAP I. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-14 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
937434 W.Sz.Z:TZ-280-67/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-67/24 Dostawa odczynników do systemu IR Biotyper wraz ze szczepami wzorcowymi (Zadanie Nr 1) oraz jałowych pojemników do badań mikrobiologicznych (Zadanie Nr 2). Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
937288 W.Sz.Z:TZ-280-59/24 ( W.Sz.Z:TZ-280-59/24 ) Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji, naprawy i serwisowania urządzeń dźwigowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-14 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
936552 W.Sz.Z:TZ-280-66/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-66/24 Dostawa sprzętu do utrzymaniu czystości, środków czystości i worków na odpady Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
925536 W.Sz.Z:TZ-280-57/24 (W.Sz.Z:TZ-280-57/24) Dostawa leków do realizacji programów lekowych i chemioterapii. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-14 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
924129 W.Sz.Z:TZ-280-40/24 W.Sz.Z:TZ-280-40/24 (PN) Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-12 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
932844 W.Sz.Z:TZ-280-61/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-61/24 Dostawa sprzętu AGD i aparatury chłodniczej z podziałem na 10 zadań Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-07 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
921778 W.Sz.Z:TZ-280-45/24 (W.Sz.Z:TZ-280-45/24) Dostawa leków, wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-03 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
930039 W.Sz.Z:TZ-280-63/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-63/24 Dostawa separatora komórkowego z oprogramowaniem Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-05-31 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
921418 W.Sz.Z:TZ-280-55/24 W.Sz.Z:TZ-280-55/24- świadczenie usług polegających na specj. sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-05-29 10:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
726603 W.Sz.Z:TZ-280-04/23 (W.Sz.Z:TZ-280-04/23) Dostawa materiałów anestezjologicznych i okulistycznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-03-16 14:30:11 Przetarg nieograniczony Supply Go to
625543 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 Dostawa defibrylatorów w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną”, umowa nr UM – WR 431.1.418.2021 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2022-07-15 08:18:14 Przetarg nieograniczony Supply Go to