Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
885780 W.Sz.Z:TZ-280-10/24 (W.Sz.Z:TZ-280-10/24) Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem HIS AMMS, LIS Infomedica oraz ERP Infomedica Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
888245 W.Sz.Z: TZ-280-03/24 (TP) W.Sz.Z: TZ-280-03/24 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Stacji Ratownictwa Medycznego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-23 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
888803 W.Sz.Z:TZ-280-15/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-15/24 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i dzierżawa sprzętu. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-23 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
876938 W.Sz.Z:TZ-280-02/24 (W.Sz.Z:TZ-280-02/24) Dostawa tlenu medycznego w butlach o pojemności 2 l ze zintegrowanym zaworem wraz z dzierżawą butli oraz ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą dwóch zbiorników ciekłego tlenu medycznego z parownicami Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-26 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
891137 W.Sz.Z: TZ-280-18/24 W.Sz.Z: TZ-280-18/24 (WR) Dostawa instrumentów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem chirurgii robotycznej Da Vinci XI Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-29 10:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
891181 W.Sz.Z:TZ-280-20/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-20/24 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą 4 szt. wirówek i 2 szt. mieszadeł hematologicznych. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-03-01 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
882946 W.Sz.Z:TZ-280-04/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-04/24 Dostawa zestawów do podciśnieniowego leczenia niewydolności zespolenia dolnej części odbytniczej, zszywaczy skórnych, sond dopplerowskich skórnych oraz wierteł i ostrzy do pił kompatybilnych z napędami ortopedycznymi Colibrii, EPD, TRS. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-03-08 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
882954 W.Sz.Z:TZ-280-07/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-07/24 Dostawa butelek do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatów oraz odczynników do diagnostyki boreliozy i diagnostyki molekularnej w systemie otwartym. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-03-08 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
884830 W.Sz.Z:TZ-280-06/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-06/24 Dostawa sprzętu do zaawansowanych gastroenterologicznych zabiegów laparoskopowych. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-03-13 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
886087 W.Sz.Z:TZ-280-01/24 (W.Sz.Z:TZ-280-01/24) Dostawa wyrobów ortopedycznych oraz akcesoriów do mobilnego toru wizyjnego. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-03-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
885635 W.Sz.Z:TZ-280-12/24 W.Sz.Z:TZ-280-12/24 - świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów komunalnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-16 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869538 W.Sz.Z:TZ-280-139/23 W.Sz.Z:TZ-280-139/23 Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 4 zadania Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-02 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
868438 W.Sz.Z:TZ-280-141/23 PN Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki– 5 zadań Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-29 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
868081 W.Sz.Z:TZ-280-133/23 W.Sz.Z:TZ-280-133/23 PN Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 9 zadań Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-26 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
867756 W.Sz.Z:TZ-280-140/23 W.Sz.Z:TZ-280-140/23- Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz odbioru, transportu i przetwarzania odpadów komunalnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-23 10:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
866411 W.Sz.Z:TZ-280-137/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-137/23 Dostawa wyrobów endoskopowych i neonatologicznych- 3 zadania. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-23 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
860404 W.Sz.Z: TZ-280-121/23 (W.Sz.Z: TZ-280-121/23) Dostawa leków do realizacji programów lekowych. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-19 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
860570 W.Sz.Z:TZ-280-132/23 W.Sz.Z:TZ-280-132/23 - dostawa sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Stomatologii Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-17 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
863631 W.Sz.Z:TZ-280-126/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-126/23 Dostawa narzędzi do zabiegów laparoskopowych oraz systemu płytek i śrub do zespalania kości długich. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-16 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
862674 W.Sz.Z:TZ-280-128/23 W.Sz.Z:TZ-280-128/23 (PN) Dostawa instrumentów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem chirurgii robotycznej Da Vinci XI Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-15 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
726603 W.Sz.Z:TZ-280-04/23 (W.Sz.Z:TZ-280-04/23) Dostawa materiałów anestezjologicznych i okulistycznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-03-16 14:30:11 Przetarg nieograniczony Supply Go to
625543 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 Dostawa defibrylatorów w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną”, umowa nr UM – WR 431.1.418.2021 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2022-07-15 08:18:14 Przetarg nieograniczony Supply Go to