Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-55/22 W.Sz.Z:TZ-280-55/22 Dostawa defibrylatorów w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną”, umowa nr UM – WR 431.1.418.2021

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 10-06-2022 09:05:00
Placing offers : 15-07-2022 08:18:14
Offers opening : 15-07-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
55- 22 SWZ dostawa defibrylatorów w ramach projektu.....doc doc 909.5 2022-06-10 09:05:00 Proceeding
55- 22 SWZ dostawa defibrylatorów w ramach projektu.....pdf pdf 2080.92 2022-06-10 09:05:00 Proceeding
JEDZ 55-22.doc doc 303 2022-06-10 09:05:00 Proceeding
55-22 ogłoszenie.pdf pdf 144.16 2022-06-10 09:05:00 Proceeding
55-22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1943.16 2022-07-05 12:35:35 Public message
Uniewaznienie postepowania.pdf pdf 254.99 2022-07-14 14:05:45 Public message
Uniewaznienie postepowania.pdf pdf 254.99 2022-07-15 08:18:11 Public message

Announcements

2022-07-15 09:30 Buyer message Wartość szacunkowa net - 300 000,00zł
2022-07-15 08:18 Anna Wutrych-Krajewska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Informacja o unieważnieniu postepowania, uzasadnienie w załaczeniu.

Uniewaznienie postep [...].pdf

2022-07-14 14:05 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o unieważnieniu postepowania.

Uniewaznienie postep [...].pdf

2022-07-05 12:35 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi

55-22 Pytania i odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1152