Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-62/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-62/24 Dostawa wyrobów ortopedycznych z podziałem na 4 zadania.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 11-06-2024 09:42:00
Placing offers : 16-07-2024 08:30:00
Offers opening : 16-07-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 62-24 Dostawa wyrobów ortopedycznych z podziałem na 4 zadania..docx docx 214.6 2024-06-11 09:42:00 Proceeding
SWZ 62-24 Dostawa wyrobów ortopedycznych z podziałem na 4 zadania..pdf pdf 893.53 2024-06-11 09:42:00 Proceeding
Załączniki od Nr 2-1 do Nr 2-4 do SWZ 62-24.xlsx xlsx 37.59 2024-06-11 09:42:00 Proceeding
JEDZ 62-24.doc doc 256 2024-06-11 09:42:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 62-24.pdf pdf 134.07 2024-06-11 09:42:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź 62-24.pdf pdf 144.62 2024-07-05 11:08:12 Public message
Pytanie i odpowiedź 62-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 114.47 2024-07-05 11:08:12 Public message
62-24 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 104.63 2024-07-16 09:42:03 Public message

Announcements

2024-07-16 09:42 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 16.07.2024 r. z otwarcia ofert.

62-24 informacja z o [...].pdf

2024-07-16 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie Nr 1- 439 300,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 2- 2 003 658,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 3- 1 032 100,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 4- 106 030,00 zł net + VAT.
2024-07-05 11:08 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedź z dnia 05.07.2024 r. na zapytanie do treści SWZ.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 771