Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-65/24 (W.Sz.Z:TZ-280-65/24) Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z kompleksową obsługą serwisową.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 03-06-2024 10:20:00
Placing offers : 30-07-2024 08:30:00
Offers opening : 30-07-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS106-00325128-pl-ts.pdf pdf 129.91 2024-06-03 10:20:00 Proceeding
SWZ 65-24 dzierżawa urządzeń drukujących.doc doc 818 2024-06-03 10:20:00 Proceeding
SWZ 65-24 dzierżawa urządzeń drukujących.pdf pdf 1044.13 2024-06-03 10:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 -JEDZ.doc doc 254.5 2024-06-03 10:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS140-00434902-pl-ts.pdf pdf 129.8 2024-07-19 09:07:52 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 65-24.pdf pdf 3428.28 2024-06-13 14:05:48 Public message
Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 289.08 2024-06-13 14:05:48 Public message
Odpowiedzi na pytania 65-24 (do odczytu).pdf pdf 256.22 2024-06-13 14:05:48 Public message
Informacja o wniesionym odwołaniu 65-24.pdf pdf 354.16 2024-06-14 08:40:41 Public message
Treść odwołania KIO - 1306 (1).pdf pdf 721.54 2024-06-14 08:40:41 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 65-24 (do odczytu).pdf pdf 238.89 2024-06-17 09:42:54 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 65-24.pdf pdf 393.5 2024-06-17 09:42:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie 2024-OJS116-00354998-pl-ts.pdf pdf 131.49 2024-06-17 09:42:54 Public message
Odpowiedzi na pytania 65-24 z dnia 21.06.2024r. (do odczytu) .pdf pdf 203.19 2024-06-21 09:03:46 Public message
Odpowiedzi na pytania 65-24 z dnia 21.06.2024r..pdf pdf 425.78 2024-06-21 09:03:46 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 65-24 z dnia 28.06.2024r. (do odczytu).pdf pdf 239.44 2024-06-28 10:00:01 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 65-24 z dnia 28.06.2024r..pdf pdf 389.74 2024-06-28 10:00:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie 2024-OJS125-00384311-pl-ts.pdf pdf 131.34 2024-06-28 10:00:01 Public message
Informacja o modyfikacji treści SWZ z dnia 19.07.2024.pdf pdf 878.56 2024-07-19 09:05:44 Public message
ZMODYFIKOWANA SWZ 65-24 dzierżawa urządzeń drukujących z dnia 19.07.2024.doc doc 813.5 2024-07-19 09:05:44 Public message
ZMODYFIKOWANA SWZ 65-24 dzierżawa urządzeń drukujących z dnia 19.07.2024.pdf pdf 1040.49 2024-07-19 09:05:44 Public message

Announcements

2024-07-19 09:05 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o modyfikacji treści SWZ i zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja o modyfik [...].pdf

ZMODYFIKOWANA SWZ 65 [...].doc

ZMODYFIKOWANA SWZ 65 [...].pdf

2024-06-28 10:00 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-21 09:03 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania z dnia 21.06.2024r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-06-17 09:42 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-14 08:40 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o wniesionym odwołaniu.

Informacja o wniesio [...].pdf

Treść odwołania KIO [...].pdf

2024-06-13 14:05 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania z dnia 13.06.2024r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1636