Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-04/23 (W.Sz.Z:TZ-280-04/23) Dostawa materiałów anestezjologicznych i okulistycznych

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 10-02-2023 10:10:00
Placing offers : 16-03-2023 14:30:11
Offers opening : 17-03-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS030-088404-pl.pdf pdf 337.42 2023-02-10 10:10:00 Proceeding
SWZ 04-23.doc doc 779.5 2023-02-10 10:10:00 Proceeding
SWZ 04-23.pdf pdf 2057.8 2023-02-10 10:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 -JEDZ.doc doc 269 2023-02-10 10:10:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 04-23.xlsx xlsx 64.54 2023-02-10 10:10:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 04-22.pdf pdf 2511.99 2023-03-10 07:52:53 Public message
Zmodyfikowane Załączniki do SWZ 04-23.xlsx xlsx 17.3 2023-03-10 07:52:53 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 183.96 2023-03-16 14:25:17 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 183.96 2023-03-16 14:30:00 Public message

Announcements

2023-03-17 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
Zadanie Nr 1 11 328,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 2 16 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 3 88 786,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 4 13 480,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 5 10 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 6 65 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 7 256 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 8 375 900,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 9 440 272,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 10 146 584,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 11 83 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 12 329 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 13 636 250,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 14 8 200,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 15 1 050,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 16 2 394,00 zł net + VAT
2023-03-16 14:30 Anna Wutrych-Krajewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie zostaje unieważnione w oparciu o art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-03-16 14:25 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-03-15 12:27 Anna Wutrych-Krajewska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-10 07:52 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami Nr 2/7 i Nr 2/8 do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmodyfikowane Załącz [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1530