Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-54/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-54/24 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii mas oraz materiałów kontrolnych wraz z programem porównań międzylaboratoryjnych.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 17-05-2024 09:07:00
Placing offers : 01-07-2024 09:30:00
Offers opening : 01-07-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 54-24.pdf pdf 895.02 2024-05-17 09:07:00 Proceeding
SWZ 54-24.doc doc 742.5 2024-05-17 09:07:00 Proceeding
Załączniki 2_1 i 2_2 do SWZ 54-24.xlsx xlsx 28.65 2024-05-17 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - JEDZ 54-24.doc doc 246 2024-05-17 09:07:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu 54-24.pdf pdf 118.4 2024-05-17 09:07:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 54-24.pdf pdf 3744.52 2024-06-13 09:42:15 Public message
Pytania i odpowiedzi 54-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 239.03 2024-06-13 09:42:15 Public message
Aktualny Załącznik Nr 2_1b do SWZ 54-24.doc doc 76 2024-06-13 09:42:15 Public message
Pytanie i odpowiedź 54-24.pdf pdf 531.09 2024-06-20 09:40:41 Public message
Pytanie i odpowiedź 54-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 146.44 2024-06-20 09:40:41 Public message
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 54-24.pdf pdf 657.79 2024-06-21 07:36:03 Public message
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 54-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 194.03 2024-06-21 07:36:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 54-24.pdf pdf 118.86 2024-06-21 07:36:03 Public message
inf. z otwarcia ofert 54-24.pdf pdf 128.5 2024-07-01 10:57:41 Public message

Announcements

2024-07-01 10:57 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 01.07.2024 r. z otwarcia ofert.

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2024-07-01 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań wynosi:
Zadanie Nr 1 – 433.400,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 2 – 320.000,00 zł net + VAT
2024-06-21 07:36 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 21.06.2024 r. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Przedłużenie terminu [...].pdf

Przedłużenie terminu [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-20 09:40 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedź z dnia 20.06.2024 r. na zapytanie do treści SWZ.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2024-06-13 09:42 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi z dnia 13.06.2024 r. na zapytania do treści SWZ + Aktualny Załącznik Nr 2/1b do SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Aktualny Załącznik N [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1639