Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-60/24 (W.Sz.Z:TZ-280-60/24) Dostawa tlenku azotu do celów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz urządzenia do podawania tlenku azotu

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 27-05-2024 10:33:00
Placing offers : 01-07-2024 08:30:00
Offers opening : 01-07-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS101-00309408-pl-ts.pdf pdf 126.93 2024-05-27 10:33:00 Proceeding
SWZ 60-24 dostawa tlenku zotu.doc doc 785.5 2024-05-27 10:33:00 Proceeding
SWZ 60-24 dostawa tlenku zotu.pdf pdf 1050.23 2024-05-27 10:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 -JEDZ.doc doc 255 2024-05-27 10:33:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 60-24.pdf pdf 2017.17 2024-06-18 13:09:10 Public message
Zmodyfikowany Załącznik Nr 2-4 do SWZ.docx docx 20.31 2024-06-18 13:09:10 Public message
Zmodyfikowany Załącznik Nr 2-4 do SWZ.pdf pdf 190.02 2024-06-18 13:09:10 Public message
Informacja z otwrcia ofert 60-24.pdf pdf 175.22 2024-07-01 09:22:35 Public message

Announcements

2024-07-01 09:22 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwrcia [...].pdf

2024-07-01 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 340 000,00 zł net + VAT
2024-06-18 13:09 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania z dnia 18.06.2024r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 774