Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-56/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-56/24 Dostawa sprzętu i narzędzi medycznych z podziałem na 8 zadań.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 05-06-2024 10:01:00
Placing offers : 10-07-2024 08:30:00
Offers opening : 10-07-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ 56-24.doc doc 256 2024-06-05 10:01:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 56-24.pdf pdf 169.84 2024-06-05 10:01:00 Proceeding
SWZ 56-24 dostawa sprzętu i narzędzi medycznych z podziałem na 8 zadań.docx docx 223.02 2024-06-05 10:01:00 Proceeding
SWZ 56-24 dostawa sprzętu i narzędzi medycznych z podziałem na 8 zadań.pdf pdf 923.68 2024-06-05 10:01:00 Proceeding
Załączniki od Nr 2_1 do Nr 2_8 do SWZ 56-24.xlsx xlsx 42.51 2024-06-05 10:01:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 56-24.pdf pdf 1955.13 2024-06-28 14:06:35 Public message
Pytania i odpowiedzi 56-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 233.95 2024-06-28 14:06:35 Public message
56-24 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 110.72 2024-07-10 11:35:31 Public message

Announcements

2024-07-10 11:35 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 10.07.2024 r. z otwarcia ofert.

56-24 informacja z o [...].pdf

2024-07-10 08:30 Buyer message Kota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi:
Zadanie Nr 1- 52 076,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 2- 14 000,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 3- 10 000,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 4- 380 000,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 5- 7 940,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 6- 10 000,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 7- 10 885,95 zł net + VAT,
Zadanie Nr 8- 50 000,00 zł net + VAT.
2024-06-28 14:06 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi z dnia 28.06.2024 r. na zapytania do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1269