Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
947798 IGK.7011.3.2024 Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Partyzantów nr 7 w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-07-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
951387 IGK.7013.3.2024 Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego Stanowisko ds. zamówień publicznych 2024-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
640457 AE.4464.1.2022 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w 2022/2023 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-07-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
633183 IGN.7021.100.2022 Zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2022/2023 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
622435 IGN.7021.50.2022 Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-06-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
585998 IGN.7013.1.2022 Przebudowa ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjnyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz” – II etap Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-03-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
587375 IGN.7013.1.2022 pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-03-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
581096 IGN.7021.22.2022 Remont mostu przy ulicy W. Sikorskiego w Karpaczu Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
581843 IGN.7021.22.2022 Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont mostu przy ulicy W. Sikorskiego w Karpaczu”. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-03-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
577606 IGN.7021.21.2022 Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz w 2022 r. Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-03-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
564660 IGN.6232.1.2022 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku 2022 Stanowisko ds. zamówień publicznych 2022-02-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
546754 IGN.7021.159.2021 Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-12-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
533504 IGN.7021.147.2021 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Gminy Karpacz (II) Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-11-09 10:13:17 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to