Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7021.22.2022 Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont mostu przy ulicy W. Sikorskiego w Karpaczu”.

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 04-03-2022 12:18:00
Placing offers : 14-03-2022 10:00:00
Offers opening : 14-03-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 76 19 662  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIKI.docx docx 99.71 2022-03-04 12:18:00 Proceeding
Zapytanie_ofertowe_inspektor_MOST.pdf pdf 4523.09 2022-03-04 12:18:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 154.39 2022-03-17 07:48:00 Public message
Informacja_Inspektor_Nadzoru_2022.pdf pdf 111.21 2022-03-21 11:56:17 Public message

Announcements

2022-03-21 11:56 Ewa HIRSCH Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja_Inspektor [...].pdf

2022-03-17 07:48 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inspektor nadzoru inwestorskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na remoncie mostu przy ul. W. Sikorskiego w Karpaczu. 2. Nadzór inwestorski obejmuje branże: 2.1. Mostową; 2.2. Drogową. Inspektorem wiodącym, koordynującym prace związane z nadzorem inwestorskim oraz prowadzącym rady budowy jest inspektor nadzoru branży mostowej. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie branże wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie 40% "Wykaz usług" Attachment required (0)
3 Termin realizacji - Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem we wszystkich odbiorach. Przewidywany czas realizacji robót budowlanych – do 30 października 2022 roku (w przypadku przesunięcia terminu – do zakończenia robót budowlanych). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatności - Rozliczenie wynagrodzenia odbędzie się w miesięcznych ratach zgodnie z przedłożonym do umowy harmonogramem. W przypadku wcześniejszego zakończenia robót budowlanych przez ich Wykonawcę pozostałe do wypłacenia wynagrodzenie Inspektora Nadzoru będzie wypłacone w jednej ostatniej transzy po odbiorze końcowym zadania w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do kancelarii UM Karpacz poprawnie wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 241