Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.6232.1.2022 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku 2022

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 21-01-2022 09:53:00
Placing offers : 17-02-2022 10:00:00
Offers opening : 17-02-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz_załączniki do SWZ.docx docx 82.51 2022-01-21 09:53:00 Proceeding
JEDZ_espd-request.pdf pdf 85.03 2022-01-21 09:53:00 Proceeding
JEDZ_espd-request.xml xml 138.95 2022-01-21 09:53:00 Proceeding
ogłoszenie_2022-OJS015-034259-pl.pdf pdf 101.1 2022-01-21 09:53:00 Proceeding
SWZ_ODPADY_2022.pdf pdf 945.12 2022-01-21 09:53:00 Proceeding
zmaina zapisów SWZ.pdf pdf 393.64 2022-02-09 14:39:37 Public message
informacja z otwarcia ofert ODPADY_2022.pdf pdf 174.68 2022-02-17 11:18:48 Public message
wybórODPADY_www.pdf pdf 214.25 2022-02-23 08:40:11 Public message

Announcements

2022-02-23 08:40 Ewa HIRSCH informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybórODPADY_www.pdf

2022-02-17 11:18 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-17 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 1.010.462,00 zł gross
2022-02-09 14:39 Ewa HIRSCH zmiana zapisów SWZ

zmaina zapisów SWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 656