Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2023/SnI/ZROT Zapytanie ofertowe - Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjno-reklamowych z logo w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”

Deadlines:
Published : 19-01-2023 13:59:00
Placing offers : 31-01-2023 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.platformazakupowa.pl/zrot.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjno-reklamowych z logo w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku.

Oferta powinna być złożona do dnia: 27 stycznia 2023 roku do godziny 12.00.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt na adres projekt@zrot.pl, ew. poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 91 433 41 26  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plZaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20230119_Zapytanie ofertowe gadżety.docx docx 260.3 2023-01-19 13:59:00 Proceeding
20230119Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy gadżety.docx docx 63.14 2023-01-19 13:59:00 Proceeding
20230119Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań gadżety.docx docx 53.07 2023-01-19 13:59:00 Proceeding
20230119Załącznik nr 3 - Wykaz dot. doświadczenia gadżety.docx docx 60.09 2023-01-19 13:59:00 Proceeding
20230119Załącznik nr 4 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia gadżety.docx docx 53.72 2023-01-19 13:59:00 Proceeding
20230119Załącznik nr 5 - Wzór umowy gadżety.docx docx 85.82 2023-01-19 13:59:00 Proceeding
ogloszenie_143108.pdf pdf 47.16 2023-01-19 13:59:00 Proceeding
20230127_Zmiana treśi zapytania ofertowego.pdf pdf 815.73 2023-01-27 11:40:35 Proceeding
20230127_odpowiedzi na pytania.pdf pdf 163.13 2023-01-27 13:21:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1849.77 2023-02-02 15:21:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - na platformę zakupową.pdf pdf 3049.86 2023-02-24 13:15:16 Public message

Announcements

2023-02-24 13:15 Sławomir DOBURZYŃSKI Niniejszym przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjno-reklamowych z logo w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-02 15:21 Sławomir DOBURZYŃSKI Niniejszym przekazuję do wiadomości informację z otwarcia ofert otrzymanych w postępowaniu na dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjno-reklamowych z logo w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, które odbyło się dnia 31.01.2023 r. o godz. 12:30.

Sławomir Doburzyński
ZROT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-27 13:21 Sławomir DOBURZYŃSKI Odpowiedzi na pytania

20230127_odpowiedzi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa materiałów promocyjno-reklamowych z logo Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjno-reklamowych z logo: 1.􀀀Oznakowanie i dostawa niżej wymienionych materiałów promocyjno-reklamowych do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie ze specyfikacją określoną w treści Zapytania ofertowego): a.􀀀Zawieszka na bagaż - 800 sztuk. b.􀀀 Długopis touch pen - 7000 sztuk. c.􀀀Etui na karty kredytowe z blokadą RFID - 800 sztuk. d.􀀀Bidon aluminiowy - 800 sztuk. e.􀀀Wodoodporne etui ze sznurkiem - 800 sztuk. f.􀀀Parasol długi - 400 sztuk. g.􀀀Bawełniana torba - 1000 sztuk. 2.􀀀Zamawiający nie dopuszcza odchyleń od wymiarów produktów. 3.􀀀W przypadku zapisu „forma oznakowania jednokolorowa” kolor zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji. 4.􀀀W miejscach, gdzie podaje się różną kolorystykę produktu, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia przed produkcją ilości danego produktu we wskazanym kolorze . 5.􀀀Zamawiający wymaga dostosowania wielkości powierzchni logotypów do rozmiarów produktów. 6.􀀀Zamawiający wymaga dostosowania wielkości opakowań do rozmiarów produktów. 7.􀀀Znakowanie na produktach musi być zgodne z Systemami Identyfikacji Wizualnych logotypów przeznaczonych do oznakowania produktów. 8.􀀀Wersje wektorowe logotypów wymienionych w pkt 1. znajdują się pod linkami: a.􀀀ftp://ftp.wzp.pl/pub/regional/MARKA_REGIONU/pomorze_zachodnie/ – logotyp Pomorze Zachodnie. b.􀀀https://pliki.wzp.pl/index.php/s/Id8pGkmUb1mnn9P - System Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego. c.􀀀https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik- wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie- -informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/ - Podręcznik Wnioskodawcy i Beneficjenta. d.􀀀https://rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady- -oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r - logotypy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. e.􀀀logo Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w wersji edytowalnej będzie udostępnione wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w treści Rozdziału II Zapytania Ofertowego 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie wykonawcy 30% - (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1310