Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
519837 MCPS-ZP/PG/351-43/2021 TP/U/S Organizacja konferencji z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pn. „Rozwój usług społecznych wyzwaniem polityki społecznej na Mazowszu” Paweł Ginel 2021-10-19 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
520799 MCPS.ZP/KBCH/351-46/2021 TP/U/S Organizacja jednodniowego szkolenia stacjonarnego pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy z seniorem” Katarzyna Boruc - Chrościcka 2021-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) - Go to
521380 MCPS.ZP/PR/351-45/2021 TP/U Usługa wykonania projektu graficznego, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk 8 (ośmiu) publikacji dot. Ekonomii Społecznej oraz druk i kolportaż magazynu "Społecznie Pozytywni" Piotr Ratajczyk 2021-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
521251 MCPS/ZP/AR/351-41/2021 TP/U Wykonanie i dostawa (łącznie) 22 000 sztuk materiałów reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Andrzej Rzewiński 2021-10-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
521166 MCPS.ZP/AM/351-44/2020 TP/U Badanie rozpoznawalności ekonomii społecznej (ES) i podmiotów ekonomii społecznej (PES) wśród mieszkoańców województwa mazowieckiego Andrzej Misiejko 2021-10-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
518210 MCPS.ZP/AM/351-33/2020 TP/U Produkcję teledysku promującego ideę ekonomii społecznej Andrzej Misiejko 2021-10-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
518996 MCPS.ZP/PR/351-42/2021 TP/U Usługa wykonania wraz z dostawą 32 rodzajów materiałów promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Piotr Ratajczyk 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
516016 MCPS-ZP/CM/351-40/2021 TP/U Przygotowanie i organizacja dwóch konferencji dla członków zrzeszonych w Mazowieckim Związku Stowarzyszeń Abstynenckich na terenie województwa mazowieckiego Cezary Maliszewski 2021-10-13 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
515215 MCPS.ZP/AM/351-39/2020 TP/U „Przygotowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie raportu metodologicznego do przeprowadzenia diagnozy i opracowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim” Andrzej Misiejko 2021-10-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
510444 MCPS-ZP/PG/351-34/2021 TP/U Ewaluacja zadnia publicznego: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera Paweł Ginel 2021-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
510738 MCPS-ZP/CM/351-38/2021 TP/U Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowej (3 dni) wizyty studyjnej (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu) do Holandii Cezary Maliszewski 2021-10-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
511641 MCPS/ZP/KM/351-35/2021 TP/U Wykonanie i dostarczenie (łącznie) 18 330 sztuk kalendarzy na 2022 rok dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Karolina Machałowska 2021-10-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
512806 MCPS.ZP/KBCH/351-36/2021 TP/U Opracowanie publikacji pt.: „Poradnik dla instytucji wspierających i osób zagrożonych przemocą” Katarzyna Boruc - Chrościcka 2021-10-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
512223 MCPS-ZP/PG/351-37/2021 TP/U/S „Organizacja dwudniowych szkoleń stacjonarnych” Paweł Ginel 2021-10-01 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
510842 MCPS.ZP/AM/351-32/2020 TP/U Przeprowadzanie monitoringu przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego na podstawie opracowanego formularza ankiety”. Andrzej Misiejko 2021-09-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
467001 MCPS.ZP/PR/351-10/2021 TP/U/S Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi. Piotr Ratajczyk 2021-06-24 14:20:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to