Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/KBCH/351-14/2024 TP/U/S „Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie dwudniowego spotkania sieciującego dla Rzeczników Ekonomii Społecznej i Solidarnej (RESiS)”.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 17-04-2024 13:30:00
Placing offers : 29-04-2024 10:00:00
Offers opening : 29-04-2024 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.65 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 967.02 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 548.31 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Umowa.pdf pdf 974.04 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 79.78 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ Wykaz zrealizowanych usług.docx docx 77.53 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ Wykaz osób.docx docx 76.65 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie o grupie kapiałowej.docx docx 77.49 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 79.54 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ Wykaz dodatkowego dośw. w celu zdobycia dodatkowych pkt. w kryt. nr 2.docx docx 94.89 2024-04-17 13:30:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Formularz oferty.docx docx 72.93 2024-04-17 13:30:00 Criterion
Odpowiedź na pytanie z dnia 19-04-2024.pdf pdf 181.31 2024-04-19 13:01:50 Public message
Informacja o kwocie 351-14-2024.pdf pdf 471.05 2024-04-29 10:25:03 Public message
Informacja z otwarcia 351-14-2024.pdf pdf 492.35 2024-04-29 12:52:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-14-2024.pdf pdf 505.97 2024-05-22 09:18:08 Public message

Announcements

2024-05-22 09:18 Paweł Ginel Szanowni Państwo, W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-22 09:15 Paweł Ginel The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-22 09:10 Paweł Ginel The message was withdrawn by the Buyer.
2024-04-29 12:52 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-29 10:25 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-04-19 13:01 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo,
W związku z pytaniem wykonawcy, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Zał. nr 3 do SWZ For [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607