Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/KBCH/351-17/2024 TP/U/S Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), PCPR, OPS oraz podmiotów i organizacji zaangażowanych w proces tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI).

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 20-04-2024 11:26:00
Placing offers : 06-05-2024 10:00:00
Offers opening : 06-05-2024 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.46 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 981.14 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 542.46 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Umowa.pdf pdf 864.67 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 78.6 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ Wykaz zrealizowanych usług.docx docx 77.44 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ Wykaz osób.docx docx 75.45 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie o grupie kapiałowej.docx docx 77.68 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 77.31 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ Wykaz osiągnięć społecznych gościa specjalnego w celu zdobycia dodatkowych pkt. w kryt. nr 2.docx docx 98.24 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ Oświadczenie wykonawcy w celu zdobycia dodatkowych pkt w kryt nr 3.docx docx 94.11 2024-04-20 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Formularz oferty.docx docx 73.13 2024-04-20 11:26:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-17-2024.pdf pdf 474.15 2024-05-06 10:04:17 Public message
Informacja z otwarcia 351-17-2024.pdf pdf 478.94 2024-05-06 11:35:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-17-2024.pdf pdf 493.32 2024-05-23 13:47:15 Public message

Announcements

2024-05-23 13:47 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo,
W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-06 11:35 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo.
W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-06 10:04 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zał. nr 3 do SWZ For [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 661