Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614535 RIRG.271.9.2022 Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą Katarzyna Wróbel 2022-06-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617357 RIRG.271.10.2022 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Katarzyna Wróbel 2022-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
606487 RIRG.271.8.2022 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka Katarzyna Wróbel 2022-05-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601166 RIRG.271.7.2022 Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław Katarzyna Wróbel 2022-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
590535 RIRG.271.6.2022 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap Katarzyna Wróbel 2022-04-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
583401 RIRG.271.5.2022 Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim Katarzyna Wróbel 2022-03-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
575927 RIRG.271.4.2022 Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek Katarzyna Wróbel 2022-03-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
571263 RIRG.271.3.2022 Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka Katarzyna Wróbel 2022-02-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
564018 RIRG.271.2.2022 Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku Katarzyna Wróbel 2022-02-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
563986 RIRG.271.1.2022 Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18 Katarzyna Wróbel 2022-02-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
557121 RIRG.271.28.2021 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap Katarzyna Wróbel 2022-01-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
551790 RIRG.271.27.2021 „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18” Katarzyna Wróbel 2021-12-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
502687 RIRG.271.18.2021 Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt Katarzyna Wróbel 2021-09-15 15:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
502610 RIRG.271.17.2021 Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt Katarzyna Wróbel 2021-09-14 10:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498571 RIRG.271.15.2021 Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt Katarzyna Wróbel 2021-08-31 14:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498521 RIRG.271.14.2021 Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt Katarzyna Wróbel 2021-08-31 14:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
497228 RIRG.271.13.2021 Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt Katarzyna Wróbel 2021-09-13 14:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
497210 RIRG.271.12.2021 Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie - projekt Katarzyna Wróbel 2021-09-13 14:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
450204 RIRG.271.5.2021 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim Katarzyna Wróbel 2021-05-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447399 RIRG.271.3.2021 Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim Katarzyna Wróbel 2021-06-01 13:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
448824 RIRG.271.4.2021 Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek Katarzyna Wróbel 2021-05-18 10:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442146 RIRG.271.2.2021 Budowa 2 nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk-Dólsk Katarzyna Wróbel 2021-04-29 11:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to