Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.4.2021 Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 21-04-2021 11:35:00
Placing offers : 07-05-2021 09:00:00
Offers opening : 07-05-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 21-04-2021.pdf pdf 127.46 2021-04-21 11:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 571.89 2021-04-21 11:35:00 Proceeding
zał. 10 do SWZ dokumentacja projektowa.zip zip 3270.74 2021-04-21 11:35:00 Proceeding
zał. 11 do SWZ specyfikacja techniczna.pdf pdf 3431.07 2021-04-21 11:35:00 Proceeding
zał. od 1 do 9 do SWZ.zip zip 5111.45 2021-04-21 11:35:00 Proceeding
odpowiedzi na zapytania z dnia 27-04-2021.pdf pdf 162.8 2021-04-28 08:35:36 Public message
RIRG.271.4.2021 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 116.56 2021-05-07 10:45:47 Public message
RIRG.271.4.2021 informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 216.25 2021-05-18 10:33:23 Public message

Announcements

2021-05-18 10:33 Katarzyna Wróbel informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

RIRG.271.4.2021 info [...].pdf

2021-05-07 10:45 Katarzyna Wróbel Informacja z otwarcia ofert.

RIRG.271.4.2021 info [...].pdf

2021-05-07 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania wynosi 175.000,00 zł brutto.
2021-04-28 08:35 Katarzyna Wróbel Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane dnia 27.04.2021 r. zapytania Wykonawcy (odpowiedzi w załączeniu).

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 434