Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.2.2021 Budowa 2 nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk-Dólsk

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 01-04-2021 09:53:00
Placing offers : 16-04-2021 09:00:00
Offers opening : 16-04-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.48 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
SWZ - tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 495.12 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
zał. 1 do SWZ formularz oferty.doc doc 214 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
zał. 2 do SWZ oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 207 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
zał. 3 do SWZ oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 107 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
zał. 4 do SWZ wykaz robót .doc doc 102.5 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
zał. 5 do SWZ wykaz osób.doc doc 102.5 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
zał. 6 do SIWZ projekt umowy.pdf pdf 351.64 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
zał. 7 do SWZ przedmiar robót.pdf pdf 2933.25 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
zał. od 8 do 13 do SWZ dokumentacja projektowa i techniczna.zip zip 21434.9 2021-04-01 09:53:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 16-04-2021.pdf pdf 174.65 2021-04-16 09:26:44 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 209.34 2021-04-29 07:40:22 Public message

Announcements

2021-04-29 07:40 Katarzyna Wróbel Informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2021-04-16 09:26 Katarzyna Wróbel Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.04.2021 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-16 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 590.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 656