Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.3.2021 Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 16-04-2021 15:14:00
Placing offers : 07-05-2021 10:00:00
Offers opening : 07-05-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.31 2021-04-16 15:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 568.69 2021-04-16 15:14:00 Proceeding
zał. 10 do SWZ dokumentacja projektowa.zip zip 12934.63 2021-04-16 15:14:00 Proceeding
zał. 11 do SWZ STWiORB.pdf pdf 3027.22 2021-04-16 15:14:00 Proceeding
zał. od 1 do 9 do SWZ.zip zip 2197.13 2021-04-16 15:14:00 Proceeding
wyjaśnienia - dot. zapytań z 28-04-2021.pdf pdf 112.26 2021-04-29 14:33:48 Public message
zał. do pkt-u 9 wyjaśnień -M.19.01.14 Balustrada na obiektach mostowych.pdf pdf 98.82 2021-04-29 14:33:48 Public message
zał. do pkt-u 14 wyjaśnień D.01.02.03. ROZBIÓRKI KONSTRUKCJI.pdf pdf 102.32 2021-04-29 14:33:48 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 30.04.2021 r..pdf pdf 182.65 2021-04-30 13:47:06 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.33 2021-04-30 13:47:40 Public message
RIRG.271.3.2021 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 177.08 2021-05-07 11:12:11 Public message
RIRG.271.3.2021 informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 221.85 2021-05-25 15:05:33 Public message

Announcements

2021-05-25 15:05 Katarzyna Wróbel Informacja o wyborze oferty.

RIRG.271.3.2021 info [...].pdf

2021-05-07 11:12 Katarzyna Wróbel Informacja z otwarcia ofert.

RIRG.271.3.2021 info [...].pdf

2021-05-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 270.000,00 zł brutto
2021-04-30 13:47 Katarzyna Wróbel Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-30 13:47 Katarzyna Wróbel Przedłużenie terminu składania ofert wraz z informacją o zmianie SWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-04-29 14:33 Katarzyna Wróbel Wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania z dnia 28.04.2021 r.

wyjaśnienia - dot. z [...].pdf

zał. do pkt-u 9 wyja [...].pdf

zał. do pkt-u 14 wyj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 819