Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FN.271.1.2023 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice

Agnieszka Buchwald
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 07-04-2023 09:18:00
Placing offers : 16-05-2023 11:00:00
Offers opening : 16-05-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 110.17 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 80.73 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 formularz oferty (002).doc doc 72 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Umowa kredytowa - wzór.doc doc 98 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (002).docx docx 175.03 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 31.5 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej.doc doc 51.5 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 zobowiązanie.doc doc 58.5 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 2023.pdf pdf 2275.24 2023-04-07 09:18:00 Proceeding
Rozstrzygnięcie przetargu.docx docx 25.5 2023-06-12 12:25:42 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 1 z 11-04-2023.docx docx 21.81 2023-04-11 14:16:15 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 2 z 12-04-2023.docx docx 39.12 2023-04-14 09:47:42 Public message
Załącznik do pytań nr 2 z 12-04-2023.doc doc 98.5 2023-04-14 09:47:42 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 3 z 13-04-2023.docx docx 22.37 2023-04-14 09:48:22 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 4 z 17-04-2023.docx docx 22.11 2023-04-18 10:39:46 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 5 z 19-04-2023.docx docx 23.03 2023-04-20 12:57:35 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 6 z 20-04-2023.docx docx 22.51 2023-04-20 14:12:50 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 7 z 20-04-2023.docx docx 22.02 2023-04-21 11:23:17 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 8 z 10-05-2023.docx docx 22.44 2023-05-12 10:32:23 Public message
Pytania i odpowiedzi Nr 9 z 09-05-2023.docx docx 23.52 2023-05-12 10:33:05 Public message
informacja o złożonych ofertach.docx docx 19.85 2023-05-16 14:31:12 Public message

Announcements

2023-06-12 12:25 Wioletta Szreder W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie prze [...].docx

2023-05-16 14:31 Agnieszka Buchwald Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2023-05-12 10:33 Wioletta Szreder w załączeniu odpowiedź

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-05-12 10:32 Wioletta Szreder w załączeniu odpowiedź

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-04-21 11:23 Wioletta Szreder W załączeniu odpowiedź

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-04-20 14:12 Wioletta Szreder w załączeniu odpowiedź

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-04-20 12:57 Wioletta Szreder w załączeniu odpowiedź

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-04-18 10:39 Wioletta Szreder w załączeniu odpowiedź

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-04-14 09:48 Wioletta Szreder w załączeniu odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-04-14 09:47 Wioletta Szreder w załączeniu odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Załącznik do pytań n [...].doc

2023-04-11 14:16 Wioletta Szreder W załączeniu odpowiedź na pytanie

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1835