Proceeding: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego, ekologicznego niskoemisyjnego, zasilanego gazem ziemnym sprężonym CNG, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Tarnowie.

Deadlines:
Posted : 02-08-2019 12:20:00
Placing offers: 10-09-2019 10:00:00
Opening offers : 10-09-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 148.59 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 2.1..docx docx 51.05 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 2.2..docx docx 19.36 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
espd-request.xml xml 127.23 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 19.6 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 19.43 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 6.docx docx 16.18 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 7.docx docx 47.13 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 9.docx docx 18.24 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 10. Ekologia.docx docx 19.23 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 11. Klauzula informacyjna MPK.docx docx 21.52 2019-08-02 12:20:00 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 12.Defibrylator.docx docx 29.51 2019-08-02 13:04:11 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 8.docx docx 46.84 2019-08-02 13:11:24 Beata Ochał Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1711.14 2019-08-02 13:28:01 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 1 _ST.doc doc 250.5 2019-08-02 13:37:51 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 13_Zobowiązania.docx docx 20.46 2019-08-02 13:41:42 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 2.docx docx 34.09 2019-08-02 13:48:53 Beata Ochał Proceeding
Zalącznik nr 7.1.docx docx 26.52 2019-08-02 14:06:43 Beata Ochał Proceeding
Załącznik nr 8.1.odt odt 18.67 2019-08-02 14:15:43 Beata Ochał Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 679.4 2019-10-24 09:42:14 Beata Ochał Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 486.31 2019-09-10 12:42:53 Beata Ochał Public message
Sprostowanie do SIWZ.pdf pdf 740.44 2019-08-05 11:28:48 Beata Ochał Public message
I Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 673.12 2019-08-09 12:19:21 Beata Ochał Public message

Announcements

2019-10-24 09:42 Beata Ochał Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-09-10 12:45 Beata Ochał Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-09 12:19 Beata Ochał Odpowiedzi na pytania

I Odpowiedzi na pyta [...].pdf

2019-08-05 11:36 Beata Ochał Sprostowanie do SIWZ

Sprostowanie do SIWZ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 329

Send a message