Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/26/P/2023 „Sukcesywne dostawy modułów do zdalnego odczytu danych z wodomierzy wraz z usługą transmisji danych oraz aplikacją zarządzającą i wdrożeniem.”

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 24-11-2023 13:26:00
Placing offers : 13-12-2023 14:00:00
Offers opening : 13-12-2023 14:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o przetargu.pdf pdf 249.3 2023-11-24 13:26:00 Proceeding
Warunki Zamówienia.pdf pdf 247.38 2023-11-24 13:26:00 Proceeding
UMOWA .docx docx 23.62 2023-11-24 13:26:00 Proceeding
Załączniki 1_4.doc doc 64 2023-11-24 13:26:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia.pdf pdf 152.33 2023-11-24 13:26:00 Proceeding
Modyfikacja treści WZ 30-11-2023.pdf pdf 230.3 2023-11-30 10:46:03 Public message
zmiana ogłoszenia o przetargu.pdf pdf 250.44 2023-11-30 10:46:03 Public message
wyjaśnienia treści WZ.pdf pdf 418.18 2023-12-04 12:05:10 Public message
UMOWA po zmianach 04_12_2023 .pdf pdf 185.75 2023-12-04 12:05:10 Public message
wyjaśnienia treści WZ — 11 12 2023.docx docx 101.27 2023-12-11 12:15:38 Public message
UMOWA po zmianach 11_12_2023 .docx docx 27.38 2023-12-11 12:15:38 Public message
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf pdf 221.41 2023-12-06 15:09:28 Public message
zmiana ogłoszenia o przetargu 06 12 2023 .pdf pdf 250.44 2023-12-06 15:09:28 Public message
zmiana ogłoszenia o przetargu 07 12 2023.pdf pdf 249.85 2023-12-07 13:31:53 Public message
wyjaśnienaia i modyfikacja WZ 07 12 2023.pdf pdf 119.46 2023-12-07 13:31:53 Public message
informacja o wyborze strona 11 01 2024.pdf pdf 331.64 2024-01-11 13:58:59 Public message

Announcements

2024-01-11 13:58 Przetargi OPWIK Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-13 14:19 Przetargi OPWIK INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

1. T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa
wartość oferty:
Cena net - 71 028,00 PLN
Cena gross - 87 364,44 PLN

2. Konsorcjum firm:
Orange Polska S.A. /lider konsorcjum/
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
PRONAL SMARTMETERING24 Sp. z .o.o. Spółka komandytowa /członek konsorcjum/ ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin
wartość oferty:
Cena net - 48 816,00 zł
Cena gross - 60 043,68 zł
2023-12-13 14:00 Buyer message Wartość szacunkowa zamówienia: 60 000,00 zł netto, tj. 73 800,00 zł
2023-12-11 12:15 Przetargi OPWIK Wyjaśnienie treści Warunków zamówienia 11.12.2023 r.

wyjaśnienia treści W [...].docx

UMOWA po zmianach 11 [...].docx

2023-12-07 13:31 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,
Zamieszczamy kolejne wyjaśnienia treści Warunków Zamówienia. UWAGA zmiana ponowna terminu składania ofert: 13.12.2023 r. godz. 14:00

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

wyjaśnienaia i modyf [...].pdf

2023-12-06 15:09 Przetargi OPWIK Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
i zmiana treści warunków zamówienia

zawiadomienie o prze [...].pdf

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2023-12-04 12:05 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuje w załączeniu wyjaśnienia treści Warunków Zamówienia i załącza wzór umowy uwzględniający zmiany.

wyjaśnienia treści W [...].pdf

UMOWA po zmianach 04 [...].pdf

2023-11-30 10:46 Przetargi OPWIK Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie - modyfikację treści Warunków Zamówienia oraz zmianę ogłoszenia.

Modyfikacja treści W [...].pdf

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 763