Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 019/2023 Przebudowa ulicy Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 12-05-2023 14:54:00
Placing offers : 02-10-2023 10:00:00
Offers opening : 02-10-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

UWAGA!

Z uwagi na zbyt duży rozmiar plików załączników: OPZ oraz DP Zamawiający udostępnia poniżej aktywny link do pobrania stosownych załączników, których nie mógł w inny sposób załączyć na platformie open nexus.


Łącze ważne do 25.05.2023 godzina 11:00

 

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/019_2023%20SWZ%20z%20za%C5%82%20publikacja.zip


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
019_SWZ_ps.pdf pdf 965.03 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
019_Ogloszenie o zamowieniu2023_05_12_BZP.pdf pdf 146.75 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
zał Nr 1 do SWZ - Wzór umowy_019.doc doc 285 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
załącznik 10 do SWZ - wzór ośw. wykonawcy o aktualności informacji 019.docx docx 27.48 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
załącznik 11 do SWZ - wzór ośw. podmiotu o aktualności informacji ( 019).docx docx 27.54 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
załącznik 12 do SWZ - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 019.doc doc 37.5 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
załącznik 2 wzór formularza ofertowego 019.doc doc 91 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
załącznik 4 do SWZ - wzór ośw. o spełnianiu warunków udziału 019.docx docx 28.61 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
załącznik 5 do SWZ - wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia 019.docx docx 28.59 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
załącznik 6do SWZ - wzór ośw. podmiotu udostępniającego zasoby 019.docx docx 28.54 2023-05-12 14:54:00 Proceeding
Wyjaśnienia 4 do treści SWZ_07_06_2023.pdf pdf 897.36 2023-06-07 14:19:52 Public message
Zmiana SWZ i plus ZRID i załaczniki.zip zip 1447.25 2023-06-20 11:57:35 Public message
Ogłoszenie nr 2023BZP 00266955_1 z dnia 2023-06-20.pdf pdf 39.83 2023-06-20 11:57:35 Public message
019_Zalaczniki do SWZ.zip zip 290.17 2023-06-20 11:57:35 Public message
08db56cb-5761-4b73-3b07-b00011e1ad89.pdf pdf 40.53 2023-05-17 14:36:32 Public message
019_2023 Zmiana nr 1 treści SWZ.pdf pdf 1054.18 2023-05-17 14:36:32 Public message
załącznik 2 wzór formularza ofertowego 019_ZMIANA Nr 1.doc doc 98 2023-05-17 14:36:32 Public message
Wyjaśnienia Zmiania 2 SWZ_019_2023.zip zip 2124.5 2023-05-22 14:53:00 Public message
019_23 Wyjasnienia i zmiana 3 SWZ i ogloszenia BZP.zip zip 1540.56 2023-05-30 15:20:31 Public message
Ogłoszenie nr 2023BZP 00395050_01 z dnia 2023-09-13.pdf pdf 39.83 2023-09-13 14:31:14 Public message
019_2023_ Wyjasnienia tresci SWZ i zmiana SWZ nr 5.zip zip 2064.31 2023-09-13 14:31:14 Public message
Wyjasnienia treści SWZ nr 6_019_2023.pdf pdf 858.77 2023-09-15 13:12:30 Public message
019_2023_zał. nr 7 do Umowy - Ośw. dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem.doc doc 40.5 2023-09-25 13:51:17 Public message
019_2023 Informacja z otwarcia fert.pdf pdf 751.63 2023-10-02 12:31:27 Public message
ZPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY DODATKOWEJ_WYKONAWCY.pdf pdf 1182.46 2023-10-10 11:57:47 Public message
019_2023 Inf z otwarcia DODATKOWYCH ofert.pdf pdf 908.27 2023-10-17 11:56:37 Public message
019_2023 inf z otwarcia Ofert Dodatkowych_sprostowanie.pdf pdf 908.28 2023-10-17 12:18:47 Public message
2_ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_019.pdf pdf 572.17 2023-10-25 14:24:05 Public message

Announcements

2023-10-25 14:24 Monika Sangórska W dniu 25.10.2023r. Zamawiający zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy uPzp zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 019/2023r.

2_ Informacja o wybo [...].pdf

2023-10-17 12:18 Monika Sangórska SPROSTOWANIE !!!

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019r. Zamawiający w ponizszym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert dodatkowych.
W poprzedniej informacji omyłkowo przy przepisywaniu Zamawiający zamienił ceny zaoferowane za wykonanie zamówienia pomiędzy Wykonawcami, co niniejszym pismem prostuje.

019_2023 inf z otwar [...].pdf

2023-10-17 11:56 Monika Sangórska Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu 019/2023

019_2023 Inf z otwar [...].pdf

2023-10-10 11:57 Monika Sangórska Działając na podstawie art. 293 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605), Zamawiający zawiadamia o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza do złożenia oferty dodatkowej

ZPROSZENIE DO SKŁADA [...].pdf

2023-10-02 12:31 Monika Sangórska Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert.

019_2023 Informacja [...].pdf

2023-10-02 10:09 Monika Sangórska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 4 946 140,17 PLN,
2023-09-25 13:51 Monika Sangórska W załączeniu Zamawiający przekazuje wzór załącznika nr 7 do Umowy- oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem, które Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa winien złożyć w dniu jej podpisania.
Powyższego załącznika nie składa się na etapie składania ofert w postępowaniu.

019_2023_zał. nr 7 d [...].doc

2023-09-19 13:18 Monika Sangórska Dzień dobry,
W związku z utrata ważności poprzedniego linku w załączeniu Zamawiający przekazuje nowy, aktywny link, pod którym dostępna jest dokumentacja projektowa, stanowiąca część opisu przedmiotu zamówienia.

Łącze ważne do 02.10.2023
https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/019_2023_OPZ_DP.zip

Instrukcja: link należy skopiować, wkleić w przeglądarkę i pobrać dokumentację.

2023-09-15 13:12 Monika Sangórska W załączeniu Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ nr 6.
Termin i godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Wyjasnienia treści S [...].pdf

2023-09-13 14:31 Monika Sangórska W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ oraz zmianę treści SWZ nr 5.
Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert. Godziny składania/otwarcia ofert pozostają bez zmian.
W załączeniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

019_2023_ Wyjasnieni [...].zip

2023-06-20 11:57 Monika Sangórska Zgodnie z art. 284 ust 1 i 2 Zamawiający w załączeniu zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ nr 4, oraz zamianę treści SWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Poniżej Zamawiający również dodaje załączniki do treści SWZ, które załączone są również w linku z dokumentacją projektową i OPZ, stanowiącymi załączniki do treści SWZ.

Zmiana SWZ i plus ZR [...].zip

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

019_Zalaczniki do SW [...].zip

2023-06-07 14:19 Monika Sangórska Zgodnie z art. 284 ust 1 i 2 Zamawiający w załączeniu zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ nr 4. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje nie zmieniony.

Wyjaśnienia 4 do tre [...].pdf

2023-05-30 15:20 Monika Sangórska Zgodnie z art. 284 ust 1 i 2 oraz 271 ust 1-4 u Pzp Zamawiający w załączeniu zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ wraz z dokumentem w pdf- Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, a także Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2023.

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.06.2023 godz.10:00 a otwarcia godzina 10:30

UWAGA!!!
Link do pobrania dokumentacji projektowej zamieszczony na tytułowej stronie niniejszego postępowania jest aktywny i przedłużany wraz z datą przedłużania terminu na składania ofert, pomimo informacji zawartej na stronie tytułowej postępowania, której Zamawiający nie może zmienić, ze swojego poziomu.(zmiana techniczna możliwa tylko przez Open nexus)

019_23 Wyjasnienia i [...].zip

2023-05-22 14:53 Monika Sangórska Zamawiający w poniższym pliku udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ. Termin składania ofert - bez zmian.

Wyjaśnienia Zmiania [...].zip

2023-05-17 14:36 Monika Sangórska Zgodnie z art. 286 ust 7 uPzp Zamawiający dokonuje Zmiany Nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe dokumenty załącza w poniższych plikach do zapoznania się i stosowania od chwili upublicznienia.
Nowy termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 02.06.2023 r. godziny bez zmian 10:00/10:30

08db56cb-5761-4b73-3 [...].pdf

019_2023 Zmiana nr 1 [...].pdf

załącznik 2 wzór for [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3589