Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPKnDW 37.8.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000

Deadlines:
Published : 09-11-2022 09:45:00
Placing offers : 24-11-2022 10:00:00
Offers opening : 24-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


Zamawiającym jest 

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

reprezentowane przez:                                                       

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

ul. Sądowa 5

86-100 Świecie n.W. W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu_08dac15a-58f4-8fab-04ef-680011af1285.pdf pdf 145.03 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
swz_ZPKnDW 37.8.2022.pdf pdf 447.6 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 1_do swz_Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 519.35 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 2 _do swz_wzor umowy (2).pdf pdf 441.48 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 3_do swz_formularz ofertowy.docx docx 75.77 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 4_do swz_podzial ceny na skladniki.docx docx 208.69 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 5_do swz_Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx docx 71.45 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 6_do swz_Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby o braku podstaw do wykluczenia i spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx docx 69.92 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 7_do swz_wzor zobowiazania podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 70.04 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 8_do swz_Oswiadczenie o podziale obowiazkow.docx docx 70.72 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
zal nr 9_do swz_dokumentacja.docx docx 70.1 2022-11-09 09:45:00 Proceeding
wyjasnienia tresci swz 17.11.2022.pdf pdf 284.5 2022-11-17 21:19:46 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 196.86 2022-11-24 14:13:45 Public message
INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej_podpis.pdf pdf 202.42 2022-11-30 20:43:44 Public message
16_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 71.47 2023-04-27 12:02:26 Public message

Announcements

2023-04-27 12:02 Daniel Siewert ogłoszenie o wyniku postępowania

16_ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-11-30 20:43 Daniel Siewert Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA o wyborze [...].pdf

2022-11-24 14:13 Daniel Siewert informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-11-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 3460000,00 zł brutto
2022-11-18 21:21 Daniel Siewert Zamawiający udostępnia uzupełnienie do udzielonych wyjaśnień treści swz z dnia 17.11.2022 w następującym zakresie:


W uzupełnieniu odpowiedzi do pytania 12 Zamawiający informuje, że zakresem zamówienia w odniesieniu do przywołanej w tym pytaniu "wymiany stropu" nie jest objęta wyłączenie jego konstrukcja.
Pozostały zakres robót dotyczący stropu nad parterem wynikający z dokumentacji projektowej, projektu konserwatorskiego, wytycznych zawartych w decyzjach Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ekspertyzie p.poż. (wraz z postanowieniem wydanym na jej podstawie) objęta jest przedmiotem tego postępowania.
2022-11-17 21:19 Daniel Siewert Zamawiający udostępnia w załączeniu wyjaśnienia treści swz.

wyjasnienia tresci s [...].pdf

2022-11-14 12:28 Daniel Siewert Wyjaśnienia treści swz:
Pytanie:
W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
Odpowiedź
Wizja lokalna została wyznaczona na 15.11.2022 r. godz. 11.
Miejsce spotkania: zbiórka przy Szkole Podstawowej w Dusocinie, 86-302 Dusocin,
Dusocin 9. (por. pkt XXXII SWZ).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1087