Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 057/2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania, doręczenia przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w 2023r.

Deadlines:
Published : 08-11-2022 12:03:00
Placing offers : 23-11-2022 10:00:00
Offers opening : 23-11-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
057_2022 Ogłoszenie nr 2022BZP 0042794501 z dnia 2022-11-08.pdf pdf 129.66 2022-11-08 12:03:00 Proceeding
057_2022 SWZ + załączniki.zip zip 425.8 2022-11-08 12:03:00 Proceeding
057_2022 SWZ + załączniki - korekta.7z 7z 316.99 2022-11-08 14:09:20 Public message
057_2022 - zał. 8 do Umowy - Oświadczenie dot. pojazdów elektr. lub napędzanych gazem.doc doc 39.5 2022-11-09 13:37:11 Public message
057_2022 - Załącznik nr 6 do wzoru umowy.pdf pdf 76.55 2022-11-09 13:37:11 Public message
057_2022 ZMIANA Nr 2 treści SWZ.docx docx 78.1 2022-11-15 12:04:14 Public message
ZMIANA NR 2 DO SWZ 15.11.2022.pdf pdf 39.06 2022-11-15 12:04:14 Public message
057_2022 Wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SWZ.docx docx 89.07 2022-11-16 11:47:36 Public message
057_2022 Wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SWZ.pdf pdf 346.71 2022-11-16 11:47:36 Public message
057_2022 Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2022.doc doc 76.5 2022-11-23 12:06:07 Public message
057_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2022.docx docx 149.81 2022-12-02 13:17:32 Public message
057_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2022.pdf pdf 74.04 2022-12-02 13:17:32 Public message

Announcements

2022-12-02 13:17 Edyta Radzieja Zamawiający w załączonym pliku przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

057_2022 Informacja [...].docx

057_2022 Informacja [...].pdf

2022-11-23 12:06 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp Zamawiający w załączonym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert.

057_2022 Informacja [...].doc

2022-11-23 10:05 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto: 249.999,00 PLN

2022-11-16 11:47 Edyta Radzieja Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia z dnia 16.11.2022

057_2022 Wyjaśnienia [...].docx

057_2022 Wyjaśnienia [...].pdf

2022-11-15 12:04 Edyta Radzieja Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza Zmianę nr 2 do SWZ polegającą na zmianie terminu składania ofert

057_2022 ZMIANA Nr 2 [...].docx

ZMIANA NR 2 DO SWZ 1 [...].pdf

2022-11-09 13:37 Edyta Radzieja Zamawiający uzupełnia SWZ zamieszczoną w dniu 08.11.2022r. o brakujący druk potwierdzenia odbioru odpowiadający przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - stanowiący załącznik Nr 6 do wzoru umowy oraz wzór oświadczenia dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym - stanowiący załącznik nr 8 do wzoru umowy.

Niniejsze uzupełnienie brakujących załączników Nr 6 i Nr 8 do wzoru umowy, nie stanowi zmiany SWZ w rozumieniu art. 286 ust. 1 UPZP

057_2022 - zał. 8 do [...].doc

057_2022 - Załącznik [...].pdf

2022-11-08 14:09 Edyta Radzieja Z uwagi na korektę numerów załączników do SWZ oraz terminu związania ofertą (punkt XV ust. 1 SWZ) Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza obowiązujący SWZ wraz z załącznikami
Zmiana nie wprowadza zmiany do treści ogłoszenia o zamówieniu

057_2022 SWZ + załą [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503