Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 206-588081 Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Deadlines:
Published : 25-10-2022 09:07:00
Placing offers : 25-11-2022 10:00:00
Offers opening : 25-11-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.14 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1185.96 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 do SWZ - Formularz_ofertowy.docx docx 35.76 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - JEDZ.doc doc 189 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 29.14 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 19.03 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - oświadczenie o akt. inf. zawartych w ośw. z art. 125 ust. 1 upzp.docx docx 20.1 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 510.25 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1732.98 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczeie z art. 117 ust. 4.docx docx 29.08 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 478.96 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. sytuacji na Ukrainie (1).docx docx 26.04 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.2 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby dot. sytuacji na Ukrainie (2).docx docx 23.81 2022-10-25 09:07:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 416.04 2022-11-25 11:03:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.28 2022-11-25 11:03:23 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępownia.docx docx 416.31 2022-11-25 11:08:32 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 242.05 2022-11-25 11:08:32 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 142.67 2022-11-30 15:00:44 Public message

Announcements

2022-11-30 15:00 Anna Bazyluk Zamawiajacy udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-25 11:08 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].docx

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-11-25 11:03 Anna Bazyluk Zamawiający, na postawie art. 222 ust. 5 udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3 535 358,40 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 705