Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 049/2022 Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 06-10-2022 10:51:00
Placing offers : 29-12-2022 10:30:00
Offers opening : 29-12-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


 W związku z dużym rozmiarem dokumentacji projektowej dostępna jest ona pod linkiem

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/Dokumentacja%20projektowa.zipAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
049_2022 SWZ z załącznikami _.zip zip 4851.61 2022-10-06 10:51:00 Proceeding
2022_BZP 00379925_01.pdf pdf 135.69 2022-10-06 10:51:00 Proceeding
049_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 39.5 2022-10-19 12:19:38 Public message
049_2022 - ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 19.10.2022.docx docx 79.71 2022-10-19 12:19:38 Public message
049_2022 - ZMIANA Nr 2treści SWZ z dnia 02.11.2022.docx docx 60.31 2022-11-02 11:32:17 Public message
049_2022 ogłoszenie o zmianie 2.pdf pdf 216.54 2022-11-02 11:32:17 Public message
049_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 24.44 2022-11-09 10:36:33 Public message
049_2022 - ZMIANA Nr 3 treści SWZ z dnia 09.11.2022.docx docx 79.84 2022-11-09 10:36:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf pdf 39.44 2022-11-16 13:20:24 Public message
049_2022 - ZMIANA Nr 4 treści SWZ z dnia 16.11.2022.docx docx 79.99 2022-11-16 13:20:24 Public message
049_2022 - ZMIANA Nr 5 treści SWZ z dnia 30.11.2022.docx docx 60.2 2022-11-30 10:40:59 Public message
049_2022 Zmiana ogłoszenia nr 5.pdf pdf 41.43 2022-11-30 10:40:59 Public message
049_2022 - ZMIANA Nr 6 treści SWZ z dnia 30.11.2022.docx docx 60.33 2022-12-09 13:17:20 Public message
2022_BZP 00487614_01.pdf pdf 39.05 2022-12-09 13:17:20 Public message
049_2022 - ZMIANA Nr 7 treści SWZ ODPOWIEDZI.docx docx 528.9 2022-12-15 13:49:06 Public message
049_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7.pdf pdf 38.1 2022-12-15 13:49:06 Public message
049_2022 - informacja z otwarcia ofert.docx docx 95.97 2022-12-29 11:47:55 Public message
049_2022 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych_.docx docx 143.78 2023-01-12 09:32:06 Public message
049_2022 informacja o wyborze.pdf pdf 912.63 2023-02-07 13:30:21 Public message

Announcements

2023-02-07 13:30 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

049_2022 informacja [...].pdf

2023-01-12 09:32 Marlena Krzyżaniak
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu: Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy

049_2022 Informacja [...].docx

2022-12-29 11:47 Marlena Krzyżaniak Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu: Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy

049_2022 - informacj [...].docx

2022-12-29 10:33 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 6.000.000,00 zł
2022-12-15 13:49 Marlena Krzyżaniak ZMIANA Nr 7 treści SWZ, udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710; dalej uPzp), w dniu 15.12.2022 r.
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania,
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7.,
nowe załączniki między innymi- OPZ oraz dokumentacje.
Z uwagi na duży rozmiar dokumentacji jest ona dostępna pod linkiem

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/049_2022%20za%C5%82%C4%85czniki%20do%20odpowiedzi.zip049_2022 - ZMIANA Nr [...].docx

049_2022 Ogłoszenie [...].pdf

2022-12-09 13:17 Marlena Krzyżaniak
ZMIANA Nr 6 treści SWZ, udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710; dalej uPzp), w dniu09.12.2022 r.

049_2022 - ZMIANA Nr [...].docx

2022_BZP 00487614_01 [...].pdf

2022-11-30 10:40 Marlena Krzyżaniak IZgodnie z art. 284 ust. 1 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z czasem potrzebnym na udzielnie wyjaśnień w terminie wynikającym z art. 284 ust. 2 uPzp, Zamawiający na postawie art. 286 ust. 1 uPzp przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2022 r. szczegółowe informacje w załącznikach poniżej

049_2022 - ZMIANA Nr [...].docx

049_2022 Zmiana ogło [...].pdf

2022-11-16 13:20 Marlena Krzyżaniak ZMIANA Nr 4 treści SWZ, udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710; dalej uPzp), w dniu 16.11.2022 r. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

049_2022 - ZMIANA Nr [...].docx

2022-11-16 11:02 Marlena Krzyżaniak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-09 10:36 Marlena Krzyżaniak ZMIANA Nr 3 treści SWZ, udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710; dalej uPzp), w dniu 09.11.2022 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

049_2022 Ogłoszenie [...].pdf

049_2022 - ZMIANA Nr [...].docx

2022-11-02 11:32 Marlena Krzyżaniak W związku z czasem potrzebnym na udzielnie wyjaśnień w terminie wynikającym z art. 284 ust. 2 uPzp, Zamawiający na postawie art. 286 ust. 1 uPzp przedłuża termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. Szczegółowe informacje w załącznikach

049_2022 - ZMIANA Nr [...].docx

049_2022 ogłoszenie [...].pdf

2022-10-19 12:19 Marlena Krzyżaniak W związku z czasem potrzebnym na udzielnie wyjaśnień w terminie wynikającym z art. 284 ust. 2 uPzp, Zamawiający na postawie art. 286 ust. 1 uPzp przedłuża termin składania ofert do dnia 07.11.2022 r.
Szczegółowe informacje w załącznikach

049_2022 Ogłoszenie [...].pdf

049_2022 - ZMIANA Nr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3020