Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 176/2022/TP/DZP Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 13-05-2022 14:39:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.78 2022-05-13 14:39:00 Proceeding
projektowane postanwienia umowy.pdf pdf 298.87 2022-05-13 14:39:00 Proceeding
swz.pdf pdf 6833.59 2022-05-13 14:39:00 Proceeding
załącznik nr 1, OPZ.docx docx 52.11 2022-05-13 14:39:00 Proceeding
załącznik nr 2 Formulrz ofertowy.docx docx 44.06 2022-05-13 14:39:00 Proceeding
załącznik nr 3.docx docx 35.4 2022-05-13 14:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.73 2022-05-23 09:22:33 Public message
pyt i odp.pdf pdf 570.37 2022-05-23 09:22:33 Public message
zawiadomienie o modyfikacji SWZ.pdf pdf 578.64 2022-05-23 09:22:33 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 626.48 2022-05-26 13:52:29 Public message
wybór i unieważnienie.pdf pdf 1272.94 2022-06-22 09:18:38 Public message

Announcements

2022-06-22 09:18 Aneta Borkowska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o częściowym unieważnieniu postępowania. Z poważaniem Aneta Borkowska

wybór i unieważnieni [...].pdf

2022-05-26 13:52 Aneta Borkowska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem Aneta Borkowska

informacja z sesji o [...].pdf

2022-05-25 10:00 Buyer message Zamawiający planuje przeznaczyć na zamówienie kwotę 25246 zł brutto, w tym : na część 1: 1476,00 zł, na część 2: 1970,00 zł, na część 3: 5800,00zł, na część 4: 5000,00 zł, na część 5: 11 000,00 zł
2022-05-23 09:22 Aneta Borkowska Szanowni Państwo,
Zamawiający przesyła w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikację SWZ oraz pytania i odpowiedzi.
Z poważaniem, Aneta Borkowska

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pyt i odp.pdf

zawiadomienie o mody [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 627