Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZF.271.14.2021 Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe oraz ul. Niepodległości w Golczewie

Magdalena Zając
Gmina Golczewo
Deadlines:
Published : 02-12-2021 15:46:00
Placing offers : 06-12-2021 17:10:00
Offers opening : 06-12-2021 17:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.48 2021-12-02 15:46:00 Proceeding
02. SWZ 02.12.2021.pdf pdf 421.57 2021-12-02 15:46:00 Proceeding
03. załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.doc doc 211.5 2021-12-02 15:46:00 Proceeding
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z oświadczeniem.docx docx 27.64 2021-12-02 15:46:00 Proceeding
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór.docx docx 26.94 2021-12-02 15:46:00 Proceeding
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór.docx docx 85.78 2021-12-02 15:46:00 Proceeding
04. załącznik nr 2 do SWZ.zip zip 6852.44 2021-12-02 15:46:00 Proceeding
05. załącznik nr 1 do SWZ.zip zip 6852.44 2021-12-02 15:46:00 Proceeding
unieważnienie częśći I i II.pdf pdf 63.08 2021-12-06 16:51:45 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 86.25 2021-12-06 16:51:45 Public message

Announcements

2021-12-06 17:10 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 226 367,76 zł gross na realizację zamówienia, w tym na część I 58 038,79 zł brutto, i na część II 168 328,97 zł brutto.
2021-12-06 16:51 Magdalena Zając W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania części I i II

unieważnienie częśći [...].pdf

Unieważnienie postęp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 227