Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 022_2021 Budowa ul. Chmurnej na oś. Czyżkówko w Bydgoszczy w ramach programu BBO

Deadlines:
Published : 25-06-2021 13:02:00
Placing offers : 12-07-2021 10:30:00
Offers opening : 12-07-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00095406_01 z dnia 2021-06-25.pdf pdf 110.41 2021-06-25 13:02:00 Proceeding
022_2021 SWZ z załącznikami.zip zip 371.92 2021-06-25 13:02:00 Proceeding
022_2021 zał. 1 DP opz.zip zip 40813.58 2021-06-25 13:02:00 Proceeding
022_2021 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 95.91 2021-07-12 14:12:01 Public message
022 2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 58.64 2021-07-30 12:35:49 Public message
022 2021 wybór oferty najkorzystniejszej.docx docx 59.32 2021-08-27 12:56:40 Public message

Announcements

2021-08-27 12:56 Marlena Krzyżaniak
Zawiadomienie zgodnie z art. 253 ust. 2 uPzp.
W postępowaniu pn: Budowa ulicy Chmurnej na oś. Czyżkówko
w Bydgoszczy – w ramach programu BBO – nr sprawy 022/2021
Zamieszczone na stronie internetowej w dniu 27.08.2021 r.
Szczegółowe informacje w załączniku

022 2021 wybór ofer [...].docx

2021-07-30 12:35 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. szczegóły w załączniku.

022 2021 Informacja [...].docx

2021-07-12 14:12 Marlena Krzyżaniak Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert

022_2021 - informacj [...].docx

2021-07-12 10:30 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 314.966,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1038