Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.117.2020 Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy PP nr 26

Dominika Grabiec
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 30-12-2020 13:52:00
Placing offers : 10-02-2021 10:50:00
Offers opening : 10-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. Załączniki edytowalne.docx docx 66.7 2020-12-30 13:52:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 400.25 2020-12-30 13:52:00 Proceeding
2. SIWZ - Dokumentacja projektowa PP 26.pdf pdf 1704.66 2020-12-30 13:52:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PP 26.pdf pdf 950.96 2021-04-27 13:48:47 Public message
4. Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu na 21.01.2021 r..pdf pdf 752.73 2021-01-12 10:17:58 Public message
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.01.2021 r..pdf pdf 196.03 2021-01-12 10:17:58 Public message
Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu na 28.01.2021 r..pdf pdf 754.82 2021-01-19 12:15:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.01.2021 r..pdf pdf 196.03 2021-01-19 12:15:35 Public message
Modyfikacja SIWZ nr 2 + zmiana terminu na 03.02.2021 r..pdf pdf 1351.44 2021-01-26 15:05:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 26.01.2021 r..pdf pdf 216.69 2021-01-26 15:05:38 Public message
Zmodyfikowany zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 111.5 2021-01-26 15:05:38 Public message
Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu na 08.02.2021 r..pdf pdf 754.84 2021-01-29 12:49:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.01.2021 r..pdf pdf 196.02 2021-01-29 12:49:22 Public message
Modyfikacja SIWZ, zał. 1a, OPZ i umowy z dn. 02.02.2021 r.pdf pdf 1530.85 2021-02-02 15:00:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.02.2021 r.pdf pdf 205.01 2021-02-02 15:00:54 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 1a - wersja edytowalna.doc doc 75.5 2021-02-02 15:00:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 10.02.2021.pdf pdf 808.46 2021-02-10 15:07:02 Public message
Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.docx docx 25.11 2021-02-10 15:07:02 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 292.57 2021-06-23 14:06:02 Public message

Announcements

2021-06-23 14:06 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-04-27 13:48 Dominika Grabiec W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej" dla przedmiotowego postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-10 15:07 Dominika Grabiec W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu przekazuję informację z ich otwarcia wraz z edytowalnym wzorem oświadczenia dot. grupy kapitałowej.

Informacja z otwarci [...].pdf

Edytowalny wzór oświ [...].docx

2021-02-10 08:08 Dominika Grabiec W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert na przedmiotowe zadanie przekazuję link do transmisji online:
https://zoom.us/j/91356101537?pwd=VjA2eUlGdk5Hdk1BS2F1Y1BiS1J6UT09
Meeting ID: 913 5610 1537
Passcode: 8f9j1k
2021-02-02 15:00 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję pismo z dn. 02.02.2021 r. dot. modyfikacji SIWZ (w tym OPZ, załącznika nr 1a oraz wzoru umowy) wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, opublikowanym w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Jednocześnie informuję, iż przesunięto termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 10.02.2021 r.

Modyfikacja SIWZ, za [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmodyfikowany załącz [...].doc

2021-01-29 12:49 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję pismo z dn. 29.01.2021 r. dot. modyfikacji SIWZ wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (opublikowanym w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych). Jednocześnie informuję, iż przesunięto termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 08.02.2021 r.

Modyfikacja SIWZ - z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-26 15:05 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję pismo z dn. 26.01.2021 r. dot. modyfikacji SIWZ wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (opublikowanym w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych). Jednocześnie informuję, iż przesunięto termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 03.02.2021 r.

Modyfikacja SIWZ nr [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmodyfikowany zał. n [...].doc

2021-01-19 12:15 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję pismo z dn. 19.01.2021 r. dot. modyfikacji SIWZ wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (opublikowanym w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych). Jednocześnie informuję, iż przesunięto termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 28.01.2021 r.

Modyfikacja SIWZ - z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-12 10:17 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję pismo z dn. 12.01.2021 r. dot. modyfikacji SIWZ wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (opublikowanym w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych).
Jednocześnie informuję, iż przesunięto termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 21.01.2021 r.

4. Modyfikacja SIWZ [...].pdf

5. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1686