Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ.2531.7.2024 Przebudowa ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 13-02-2024 11:21:00
Placing offers : 18-03-2024 10:00:00
Offers opening : 18-03-2024 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. SWZ z załącznikami.7z 7z 35639.38 2024-02-13 11:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024_BZP 0010317701 z dnia 2024-02-13.pdf pdf 160.31 2024-02-13 11:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024BZP 0021501401 z dnia 2024-02-22.pdf pdf 47.57 2024-02-22 13:09:13 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana nr 1 treści SWZ.pdf pdf 848.32 2024-02-22 13:09:13 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana nr 2.pdf pdf 809.42 2024-02-23 12:34:52 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana nr 3 z dnia 26.02.2024r..pdf pdf 143.97 2024-02-26 12:25:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024_BZP 00218784_01 z dnia 26.02.2024.pdf pdf 38.85 2024-02-26 12:25:17 Public message
1. Wyjaśnienia i zmiana nr 4.7z 7z 11083.54 2024-03-05 11:16:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024BZP 00231127_01.pdf pdf 48.57 2024-03-05 11:16:00 Public message
D-04.07.01 Podbudowa asfaltowa z AC 22P 35-50 KR3-4.doc doc 335.5 2024-03-06 12:24:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert 18.03.2024r..pdf pdf 854.65 2024-03-18 10:37:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 27.03.204.pdf pdf 925.14 2024-03-27 09:45:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert 08.04.2024.pdf pdf 781.66 2024-04-08 14:07:51 Public message

Announcements

2024-04-08 14:07 Edyta Radzieja Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-27 09:45 Edyta Radzieja Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-18 10:37 Edyta Radzieja Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-18 10:04 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę brutto: 6 377 724,72 PLN

2024-03-06 12:24 Edyta Radzieja W związku z udzielonymi Wyjaśnieniami i Zmianą nr 4 z dnia 05.03.2024 Zamawiający uzupełnia dokumentację dotyczącą Zestawu pytań nr 5 z dnia 26.02.2024r. pkt 1 - D-07.07.01 Podbudowa asfaltowa z AC 22P 35-50 KR3-4

D-04.07.01 Podbudowa [...].doc

2024-03-05 11:16 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ

1. Wyjaśnienia i zmi [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-26 12:25 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ

Wyjaśnienia i Zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-26 12:19 Edyta Radzieja The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-23 12:34 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ

Wyjaśnienia i Zmiana [...].pdf

2024-02-22 13:09 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i Zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1972