Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/S 127-402504 Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego samochodu do wywozu odpadów z funkcją mycia pojemników

Deadlines:
Published : 05-07-2023 09:24:00
Placing offers : 08-08-2023 10:00:00
Offers opening : 08-08-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.5 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 987.97 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 do SWZ - Formularz_ofertowy.docx docx 34.91 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - JEDZ.doc doc 187 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..docx docx 35.97 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 19.78 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o akt. inf. zawartych w ośw. z art. 125 ust. 1 upzp.docx docx 20.97 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 36.33 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. sytuacji na Ukrainie.docx docx 26.54 2023-07-05 09:24:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_1.pdf pdf 855.82 2023-07-24 14:59:18 Public message
Dokumenty finansowe MPO.zip zip 10246.82 2023-07-24 14:59:18 Public message
Modyfikacja treści SWZ_1.pdf pdf 715.14 2023-07-24 15:01:41 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2.pdf pdf 836.95 2023-07-26 14:46:08 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_3.pdf pdf 715.87 2023-07-26 14:46:45 Public message
Modyfikacja treści SWZ_2.pdf pdf 717.56 2023-07-27 10:01:59 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_4.pdf pdf 780.88 2023-07-27 09:58:31 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_5.pdf pdf 805.38 2023-07-31 09:49:54 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_6.pdf pdf 730.16 2023-07-31 12:37:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 706.11 2023-08-08 10:37:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 421 2023-09-29 09:50:26 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 109.16 2023-10-20 09:43:35 Public message

Announcements

2023-10-20 09:43 Anna Bazyluk Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-29 09:50 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, udostępnia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-08-08 10:37 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnia Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-08 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 476 000,00 zł brutto.
2023-07-31 12:37 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ_6

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-07-31 09:49 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ_5

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-07-27 10:01 Anna Bazyluk Zamawiający, na postawie art. 137 ust. 2 PZp, udostępnia Modyfikację treści SWZ_2

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-07-27 09:59 Anna Bazyluk The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-27 09:58 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ_4

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-07-26 14:46 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ_3

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-07-26 14:46 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ_2

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-07-24 15:01 Anna Bazyluk Zamawiający, na postawie art. 137 ust. 2 PZp, udostępnia Modyfikację treści SWZ_1

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-07-24 14:59 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ_1 wraz załącznikiem - Dokumenty finansowe MPO

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Dokumenty finansowe [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 749