Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 022/2023 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego – Czerkaska w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 18-05-2023 11:33:00
Placing offers : 05-06-2023 10:30:00
Offers opening : 05-06-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00222060_01.pdf pdf 135.99 2023-05-18 11:33:00 Proceeding
022_2023 SWZ z załacznikami.7z 7z 338.15 2023-05-18 11:33:00 Proceeding
022_2023 PFU.7z 7z 4119.48 2023-05-18 11:33:00 Proceeding
022_2023 ogłoszenie o zmianie 1.pdf pdf 22.85 2023-05-18 11:58:16 Proceeding
3. 022_2023 informacje z otwacia ofert.docx docx 145.97 2023-06-05 11:28:33 Public message
022_ 2023 Informacja o wyborze strona internetowa.docx docx 146.89 2023-06-22 11:44:11 Public message

Announcements

2023-06-22 11:44 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego – Czerkaska w Bydgoszczy sprawy 022/2023.
Szczegółowe informacje w załączniku

022_ 2023 Informacja [...].docx

2023-06-05 11:28 Marlena Krzyżaniak Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert

3. 022_2023 informac [...].docx

2023-06-05 11:22 Marlena Krzyżaniak The message was withdrawn by the Buyer.
2023-06-05 10:29 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 823.662,12 zl

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 565