Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.TP.4-P.2023 Sukcesywne dostawy umundurowania i obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz pracowników transportu sanitarnego

Deadlines:
Published : 19-04-2023 12:05:00
Placing offers : 28-04-2023 11:00:00
Offers opening : 28-04-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.52 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 517.45 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 1-Formularz ofertowy.docx docx 29.01 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 1.1-OPZ-Część 1.pdf pdf 511.58 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 1.2-OPZ-Część 2.pdf pdf 375.86 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 11.1-Formularz parametrów oferowanych- cz. 1.docx docx 34.27 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 2-Oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 21.11 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 3-Klauzula RODO.pdf pdf 375.39 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 4-Projektowane postanowienia umowy (PPU).pdf pdf 472.42 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 5-Wykaz dostaw.docx docx 27.76 2023-04-19 12:05:00 Proceeding
Załącznik 11.2-Formularz parametrów oferowanych- cz. 2.docx docx 24.48 2023-04-19 12:33:51 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 437.81 2023-04-24 12:19:55 Public message
Specyfikacja warunków zamówienia- aktualna.pdf pdf 522.36 2023-04-24 12:19:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 39.06 2023-04-24 12:19:55 Public message
Odpowiedzi na zadane pytania.pdf pdf 431.12 2023-04-26 10:46:30 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 674.8 2023-04-28 10:41:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 512.72 2023-04-28 13:53:45 Public message
Informacja o wyborze oferty - Strona.pdf pdf 451.78 2023-05-16 09:16:43 Public message

Announcements

2023-05-16 09:16 Anna Szymańska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawą Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej - Załącznik.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-28 13:53 Anna Szymańska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty - załącznik.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-28 10:41 Anna Szymańska INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę - załącznik.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-26 10:46 Anna Szymańska Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dotyczące ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia w załączniku treść pytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę

Odpowiedzi na zadane [...].pdf

2023-04-24 12:19 Anna Szymańska Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że dokonuje zmiany SWZ - załącznik

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Specyfikacja warunkó [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785