Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 048/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy i przebudowy sieci tramwajowej oraz przebudowy układu drogowego w Bydgoszczy. Część 1

Deadlines:
Published : 30-11-2022 14:16:00
Placing offers : 16-01-2023 10:00:00
Offers opening : 16-01-2023 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.7z 7z 117811.82 2022-11-30 14:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_S 231-666539.pdf pdf 192.19 2022-11-30 14:16:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian ogłoszenia 2022-S 248-722395 z dn. 23.12.2022.pdf pdf 73.64 2022-12-23 11:28:42 Public message
048_2022 - Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ - 23.12.2022.7z 7z 8937.79 2022-12-23 11:28:42 Public message
048_2022 - Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ - 28.12.2022.7z 7z 4190.89 2022-12-28 14:56:51 Public message
Ogłoszenie zmian ogłoszenia 202-S 250-732192 z dn. 28.12.2022.pdf pdf 84.15 2022-12-28 14:56:51 Public message
048_2022 - Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 05.01.2023 r..pdf pdf 944.72 2023-01-05 14:30:53 Public message
048_2022 informacje z otwarcia ofert.doc doc 97 2023-01-16 12:46:49 Public message
048_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 108.39 2023-01-16 12:46:49 Public message
048_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 i 2.pdf pdf 634.98 2023-02-17 13:59:38 Public message

Announcements

2023-02-17 13:59 Julia Suchocka Zgodnie z art. 253 ust. 2 Pzp z 11 września 2019 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla Części 1 oraz Części 2.

048_2022_Informacja [...].pdf

2023-01-16 12:46 Julia Suchocka W dniu 16.01.2023 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert - dla I i II części zamówienia.

048_2022 informacje [...].doc

048_2022 informacje [...].pdf

2023-01-16 10:02 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 861 706,80 PLN.
2023-01-05 14:30 Julia Suchocka W dniu 05.01.2023 r. Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia treści SWZ, które udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

048_2022 - Wyjaśnien [...].pdf

2022-12-28 14:56 Julia Suchocka W dniu 28.12.2022 r. Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ, którą udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 28.12.2022 r. pod nr 2022/S 250-732192, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 23.12.2022 r.

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 16.01.2023 r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

048_2022 - Wyjaśnien [...].7z

Ogłoszenie zmian ogł [...].pdf

2022-12-23 11:53 Julia Suchocka Zamawiający informuje, że w dniu 23.12.2022 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
Termin składania ofert został przedłużony do 16.01.2022 r. godz.10:00.
Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 28.12.2022 r.
2022-12-23 11:28 Julia Suchocka W dniu 23.12.2022 r. Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 23.12.2022 r. pod nr 2022/S 248-722395, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 19.12.2022 r.
Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień
05.01.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

Ogłoszenie zmian ogł [...].pdf

048_2022 - Wyjaśnien [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4921